Hva er en interessekonflikt

Eller hvor operaen skulle ligge, hvor mye penger som skulle brukes på den. Mange endringer skjer gradvis slik at vi ikke legger merke til hva som går tapt. Hvordan kan vi komme til enighet slik at flest mulig blir fornøyd?

Er vi villige til å sikre interessene til kommende generasjoner og til mennesker i andre verdensdeler? Interessekonflikt : olje vs miljø, boring i nordishavet (eller hva det nå heter).

Undersøk aktuelle konflikter i ditt nærområde og bidra til løsninger , sammenlign . I denne modulen ser vi på ulike typer interessekonflikter. Vi fokuserer på konflikter innad i organisasjonen (personalkonflikter) og konflikter som oppstår på grunn av uenighet om ressurser (som for eksempel olje). Nykommere har liten erfaring og er den brukergruppen som lettest kan komme til å skrive i en artikkel når det foreligger en interessekonflikt. Fagstoff: Når myndighetene iverksetter tiltak for å verne det biologiske mangfoldet, medfører det visse interessekonflikter.

Restriksjonene berører den enkeltes frihet og begrenser de valg og tiltak som kan benyttes innen næringsutøvelse. Avskogningen er fryktelig for vitenskapen ettersom dyre- og trearter blir utryddet på grunn av ødeleggelsen av regnskogen. Read More

Sablefish

In English, common names for it include sable (USA), butterfish (USA), black cod (USA, UK, Canada), blue cod (UK), bluefish (UK), candlefish (UK), coal cod (UK), coalfish ( Canada) . It is also called butterfish in reference to its melt-in-your-mouth, oil-rich meat. The oil makes sablefish an excellent species for smoking, a treatment relished by the early Makah . Although commonly called “black co” this deep-sea fish, which can live up to 0feet ( 5metres) below the sea, is not part of the cod family. Sablefish have a dark grayish-green . Anoplopoma fimbria): FARM RAISED.

What kinds of sablefish are healthiest for you and the oceans? Buyers pay a premium for sablefish from Alaska because these fish are larger (5- lbs.) and thus considered to have a higher oil content than smaller sablefish from the U. Some longliners typically bleed and freeze their fish at-sea, resulting in a high-quality product at a higher price. Look for sablefish (gindara in sushi) farmed by Totem Sea Farm Inc. British Columbia, Canada, or caught in Alaska, some U. Although they are sometimes called Black Co they are not a member of the Cod species. Unusually rich and smooth, sablefish , also known as black co pairs perfectly with a miso marinade.

Read More

Benthos

Desse organismane omfattar m. Ein kan dela desse organismane inn etter kva slags. This community lives in or near marine sedimentary environments, from tidal pools along the foreshore, out to the continental shelf, and then down to the abyssal depths. Many organisms adapted to deep-water . In bodies of water there exist different levels as you start from the surface and proceed downward.

The layer that the benthos occupy is called the benthic zone, which is the lowest layer of a lake, sea, stream, or river.

We will be looking into the community in one of. The term benthos derives from the Greek word bathys, meaning deep. This includes organisms inhabiting both running and standing waters, and also applies to organisms from both saltwater and . Most benthos feed on food as it floats by or scavenge for food on the ocean floor.

Marine benthic invertebrate communities are dominated by polychaete annelids, molluscs, crustaceans, and echinoderms, but include members of many lesser known animal phyla. Definition of benthos – the flora and fauna found on the bottom, or in the bottom sediments, of a sea or lake. Organisms that live on hard substrates above the sediment are . Read More

Fiber optic

An optical fiber or optical fibre is a flexible, transparent fiber made by drawing glass (silica) or plastic to a diameter slightly thicker than that of a human hair. Optical_fiber_cable Bufret Lignende Oversett denne siden An optical fiber cable, also known as fiber optic cable, is an assembly similar to an electrical cable, but containing one or more optical fibers that are used to carry light. The optical fiber elements are typically individually coated with plastic layers and contained in a protective tube suitable for the environment where the cable . This definition explains the meaning of fiber optics , also known as optical fiber, and how light pulses transmit information through fiber optic cable.

A fiber optic cable is a network cable that contains strands of glass fibers inside an insulated casing.

Compared to wired cables, fiber optic cables provide higher bandwidth and can transmit data over . Bill uses a bucket of propylene glycol to show how a fiber optic cable works and how engineers send signal. An easy-to-understand introduction to fiber optics ( fibre optics ), the different kinds of fiber optic cables, and how light travels down them. Fiber – optic lines are strands of optically pure glass as thin as a human hair that carry digital information over long distances.

Read More

Hagetraktor test

Som navnet antyder, sitter klippeaggregatet på en midtmontert gressklipper på midten, under føreren. Den midtmonterte kjøregressklipperen kalles ofte for en hagetraktor. Det er i hovedsak denne typen kjøregressklippere som brukes med diverse tilbehør, som snøskjær, moserive . Hagetraktoren er uovertruffen – særlig til store plener. Her får du våre tips til hva du skal se etter når du kjøper hagetraktor. På tide med ny gressklipper?

Ikke kjøp før du har lest Forbrukerrådets store gressklipper-guide. Hva er bedre enn å kjøre rundt på en herlig hagetraktor , og motta misunnelige blikk fra naboene? Gressklipper Oppladbare gressklippere har mange fordeler. De er nesten lydløse , du snubler ikke i ledningen – eller klipper den av. Du skal ikke fylle på bensin, og de lukter ikke.

Ulempen er at den må lades opp og har begrenset driftstid på en opplading. I denne testen kan du lese mer om hvor langt . Vi er litt usikre på hvilken plentraktor vi skal gå for, men vi er sikre på at vi går for plentraktor. Vi tenker på 100-serien til John Deere.

Trenger råd her vedrørende kjøp av plentraktor. Men har ikke testet noen andre modeller heller så har ikke noe sammenligningsgrunnlag. Plentraktor : Produktanbefaling ønskes – CC og Toro. Vi skal kjøpe ny gressklipper eller plentraktor så snart som mulig (i morgen ). Read More