Mikrosatellitter

Det vil altså si at nucleotidesekvensen er repetert flere ganger etter hverandre, f. Det vil si at det finnes mange alleler i populasjonen karakterisert ved ulikt antall . Mikrosatelitter fremviser typisk lengdepolymorfisme. En genetisk markør kan være en kort DNA-sekvens, som for eksempel en kort sekvens rundt ett variabelt nucleotidsete (SNP, fra eng, single nucleotide polymorphism), eller en lengre DNA-sekvens som en mikrosatellitt. Genetiske markører har mange anvendelser.

De kan brukes til å studere sammenhengen mellom . Likevel er dette egentlig et begrep som brukes i genetikken om enkle repeterte DNA-sekvenser – slik som sekvensen ACACACACAC …. Vi vet imidlertid ikke så mye om hva disse . Den hyppigste type dinukleotid mikrosatellitter er CA-repetisjoner, med DNA-sekvens CACACACACACA osv . DNA-sekvens i arvemassen bestående af flere på hinanden følgende gentagelser af typisk 2-basepar (Short Tandem Repeats, STR), fx CACACACACA eller AATGAATGAATGAATGAATG. Antallet af gentagelser varierer almindeligvis mellem og 25. Forsvarets forskningsinstitutt har signert en fornyet avtale om forskningssamarbeid med Nederland på mikrosatellitter for maritim overvåking.

Avtalen er et ledd i forsvarssektorens satsing på romvirksomhet, i tråd med Langtidsplanen for forsvarssektore. Read More

Bycatch

Bycatch , in the fishing industry, is a fish or other marine species that is caught unintentionally while catching certain target species and target sizes of fish, crabs etc. The term bycatch is also sometimes used . Bufret Lignende Oversett denne siden Wherever there is fishing, there is bycatch —the incidental capture of non-target species such as dolphins, marine turtles and seabirds. Modern fishing gear, often undetectable by sight and extremely strong, is very efficient at catching the desired . Getting seafood to the dining table comes at an expense to endangered species that too often perish in the nets and on the hooks set for the fish and shellfish we eat. The incidental capture and mortality of non-target marine animals during fishing is known as bycatch , and is one of the principal threats to marine biodiversity .

Fishermen sometimes catch and discard animals they do not want, cannot sell, or are not allowed to keep. This is collectively known as bycatch. Bycatch can be a bigger problem for some fisheries than others.

Marine turtles arose in the oceans over 1million years ago, yet over the past 1years numbers have dropped dramatically. Read More

Heterosis

Heterosis , hybrid vigor, or outbreeding enhancement, is the improved or increased function of any biological quality in a hybrid offspring. The adjective derived from heterosis is heterotic. An offspring exhibits heterosis if its traits are enhanced as a result of mixing the genetic contributions of its parents. Biologi › Vitenskapsgrener i biologien › Evolusjonsbiologi Bufret Lignende 14.

Heterosis , innen dyre- og planteavl det fenomen at krysningsproduktene mellom to raser ofte vil være mer hardføre, kraftigere utviklet og vokse raskere enn foreldrerasene, trolig fordi de er heterozygote for mange arveanlegg. Generelt sett er slike krysninger bedre tilpasset et variabelt miljø.

Heterosis , also called hybrid vigour, the increase in such characteristics as size, growth rate, fertility, and yield of a hybrid organism over those of its parents. Plant and animal breeders exploit heterosis by mating two different pure-bred lines that have certain desirable traits. The first-generation offspring generally show, . It was immediately apparent that hybrids are more heterozygous than their parents. A decrease in the number of heterozygotes implied an increase in the number of homozygotes.

Read More

Hydroponics

Terrestrial plants may be grown with only their roots exposed to the mineral solution, or the roots may be supported by an inert medium, such as perlite or gravel. The nutrients in hydroponics. Bufret Lignende Oversett denne siden 20. The first step to setting up your first hydroponic garden is selecting a system that best fits your needs.

Important factors to consider include, how much space you have, what you want to grow and how much, cost, and how much time you have to spend maintaining the system.

The three most basic setups . Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. When most people think of hydroponics , they think of plants grown with their roots suspended directly into water with no growing medium. This is just one type of hydroponic gardening known as N. There are several variations of N. The science of soil-less gardening is called hydroponics.

It basically involves growing healthy plants without the use of a traditional soil medium by using a nutrient like a mineral rich water solution instead.

A plant just needs select nutrients, some water, and sunlight to grow. Read More

Hvor lenge går sauen drektig

Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Drektighetstiden (svangerskapet) beskriver tidsrommet mellom eggcellenes befruktning og avkommets fødsel.

Drektighetsperioden inngår således i metøstrus (den såkalte etterbrunsten), som dessuten også . Tamsau (Ovis aries) kalles også sau (av norr. sauðr) og får (av norr. fær) og er en art som tilhører den biologiske familien sauer , der fem arter inngår.

Hun går drektig (gravid) i ca. For noen sykdommer er det også en fordel at sauen ikke går for lenge på innmarksbeite på høsten. Det er derfor også den perioden hvor forebyggende tiltak, tilsyn og hjelp lønner seg mest. De fleste søyene får to lam, men de kan få helt opp til lam. Etter lamming går søya alene med lamma i noen.

Hvor mange spener har ei søye? Blir dyra pressa mot gjerdet kan de hoppe over.

De lærer fort og blir ofte gjengangere når de først har lært seg uvanen. Slippe bare væren med de da, eller går en med væren i bånd og får’n til å sjekke alle damene om dem er klare? Villsauen går drektig ca. Read More

Glitimas

Gliadinas ir gliuteninas sudaro apie kviečio grūdo baltymų. Jie yra netirpūs, todėl gali būti išskiriami išplaunant susijusį krakmolą. Pasaulyje glitimas yra svarbus mitybinis baltymas tiek . Turbūt jau kiekvienam – ir dideliam ir mažam – teko girdėti, skaityti apie glitimą.

Mūsų tinklaraštyje galite rasti daug informacijos apie glitimą ir jo žalą.

O dabar pakalbėkime apie tai, kas JIS toks yra ir iš kur jis atsiranda. Ar glitimas visuose grūduose vienodas, ar jis vis gi skirtingas? Sergantiesiems celiakija glitimas pažeidžia plonųjų žarnų gleivinę ir sutrikdo maisto medžiagų ir mikroelementų įsisavinimą.

Glitimas – tai baltymai gaunami iš grū dų. Vienintelis kelias jaustis sveikam – nevalgyti produktų su glitimu. Būtina skaityti maisto produktų etiketes ir rinktis tik tuos produktus, kurių sudėtyje nėra glitimo ir jo . Sergantiems celiakija glitimas pažeidžia plonosios žarnos gleivinę, dėl to sutrinka maistinių medžiagų, vitaminų ir mineralinių medžiagų įsisavinimas. Būtent šiems žmonėms skirta speciali informacija maisto produktų ženklinimo etiketėse apie glitimo (dažnai literatūroje vadinamo glutenu ar gliutenu) .

Read More

Makvis

Opp gjennom årene har de gjennomgått flere transformasjoner etter å ha vært brukt i praksis . Takk til lærer Marianne Glesaaen som i dagens debattinnlegg i Aftenposten (side 3) minner meg på “gammel” lærdom fra pedagogikkstudiene, nemlig: prinsippet MAKVIS. MAKVIS var en huskeregel lærere tok med seg ut i skolen og den skulle være retningsgivende for den enkelte . Hva har jeg gjort her for å sikre ”M”? Motivasjon er alfa og omega, og kommer sjelden helt av seg selv.

Det å bruke MAKVIS , gir oss en god huskeregel på hva som er nødvendig å tenke på ved undervisningsplanlegging. Apskaičiavo druskos žalą automobiliams: sumos – milijardinės. Toyota“ sumokės automobilių savininkams JAV kompensaciją už rūdis.

Slaptas automobilių gamintojų sąrašas apie rūdijimą. Da jeg gikk på lærerhøgskolen ble vi anbefalt å bruke en enkel huskeregel i planlegging av undervisningsøkter – MAKVISE. MAKVISE er en glimrende huskeregel for deg som driver med . Når jeg planlegger, starter jeg med å kartlegge de seks faktorene i relasjonsmodellen.

Deretter vil jeg gå nærmere inn på faktoren som er blitt kaldt arbeidsmåter. Read More

Laks livssyklus

I denne perioden vokser laksen raskt, og når den er . Det tar to til tre år fra klekking av øyerogn til ferdig, spiseklar laks. Lakseoppdrett imiterer de stadiene som laksen utvikler seg. Rogn Oppdrettsprosessen består av flere ulike faser og tar til sammen to til tre år fra klekking av øyerogn til ferdig spiseklar laks.

Prosessen starter ved utvelgelse av den beste stamfisken etter kriterier som vekst og farge.

Rogn strykes fra hunnlaksen og befruktes med melke fra hannlaksen. Deretter legges rognen på rister i . De ulike villaksbestandene varierer blant annet i størrelse, kroppsform, og alder ved gyting. Antall overlevende individer.

Fra klekking til swim-up. Fra swim-up til første høst. Gjennomsnittsverdi for overlevelse. Villaksens liv er en reise.

Den fødes i elva og lever første delen av livet sitt der. Så vandrer den ut i havet og vender først tilbake til elva når den er kjønnsmoden, for å gyte. Det første man gjør for å produsere oppdrettslaks er å stryke voksen, kjønnsmoden laks. Man blander deretter rogn og melke slik at eggene befruktes og starter celledelingen frem mot et nytt individ. En hun har om lag 5egg.

Read More

Kola nut

The caffeine-containing fruit of the tree is used as a flavoring ingredient in beverages, and is the origin of the term cola. The important health benefits of the kola nut include its ability to boost the metabolism, optimize digestion, increase heart rate, help with weight loss, prevent certain cancers, boost the immune system, protect the respiratory system, raise energy levels, improve cognition, and increase circulation. You may be surprised to learn that the kola nut (aka kolanut) is the origin of the word “cola,” and the tree on which it grows is believed among some Nigerian tribes to be the first tree on earth.

No wonder people thought it was . The nut comes from the evergreen kola tree, which is found in the rainforests of Africa.

Here we explore those benefits and other information about this tropical nut. The kola nut has some reported benefits for health. Who should avoid the kola nut? What is kola nut and what are its potential side effects and health benefits? Bufret Oversett denne siden 22.

Kola nut extract is a natural supplement from the seeds of the tree Kola vera, also known as Cola nitida and Cola acuminate. The Kola vera tree is a member. Read More

Hemp car

Made from the chassis of a Mazda, the car is made from cannabis hemp – and is. The worlds most Eco-friendly car , the Kestrel, was designed in Canada by Calgary-based Motive Industries INC. It was carbon neutral to produce and made from woven cannabis hemp.

Manufacturing the average car emits . By Ian Crossland via Minds.

A friend of mine told me about a car by Henry Ford that was made almost entirely of hemp. It was unveiled as a prototype, and proclaimed to be the car of the future. Unfortunately, World War II and the DuPont corporation killed what would have been a lighter, safer and more cost effective car. Scientists say the materials are . A couple of years ago Canada developed a car that is completely made out of hemp.

Actually, this will be the second time in history that there has been a car created out of hemp. Will we ever see another hemp-based car? These cars were believed to be made of a unique fiber with it making up about of the car.

It is believed the strength of this fiber was tested with a man slamming an ax into the car repeatedly, but it did not leave a mark whatsoever. Read More