Sau lamming

Lemming eller lamming er fødsel hjå sau. God røkt i lammingstida er derfor avgjerande for produksjonen i sauehaldet. Tamsau har normalt eit fostertal på til lam, men kan i nokre høve få opptil lam. Fostertida er på 142–1dagar, avhengig av . Normal drektighetslengde hos norsk kvit sau er mellom 1- 1dager.

Spæl går noe kortere ti 1- 1dager, og som oftest er det slik at jo flere foster ei søye bærer på jo kortere er drektigheten.

Når søya nærmer seg fødsel har hun satt jur og fått melk i juret. Videre hovner kjønnsleppene opp, søya får . Se Marianne Hermansen ta i mot lam for første gang alene! Gode rutinar er viktig for at lamminga skal gje best mogleg grunnlag for ein god produksjon. Selen virker via et ensym, tar ca. E-vitamin lagres ikke, krever jevn tilførsel.

Vanskelig å kurere, må forebygge. Raps inneholder stoffer som kan binde jod.

Sauer klippes normalt to ganger i året, høst og vår. Ull fra sauer klippet i mars kalles vårull, og er ikke riktig så flott og lang som høstulla. Read More

Billig nettshopping

Det nærmer seg slutten på sommerferien for veldig mange, og høstsesongen har allerede satt sitt preg i de fleste butikker. Kanskje er det på tide å oppdatere garderoben med litt nytt? Jeg er ikke redd for å innrømme at nettshopping er en aktivitet som fort kan rive meg bort fra ting jeg heller burde gjøre, . Det beste er at det er billig ! Har du for eksempel sett for deg en kåpe i et magasin som du ikke finner noe ste er det en stor mulighet for at du finner noe lignende her.

Asos snapper fort opp trender, så dette er det perfekte stedet for deg som ønsker noe ikke alle andre har. Et pluss: De har fri frakt på alle . Med gratis frakt og asiatiske priser kan du velge og vrake i billige varer i denne nettbutikken. I statsbudsjettet kom det frem at momsgrensen for å handle i utlandet på nett vil økes fra 2til 5kr. Det vil utgjøre en stor forskjell for deg som handler på nett! Vi har funnet frem til våre favorittnettbutikker, hvor du snart kan handle for over dobbelt så mye som før uten å betale moms.

Det er ca samme priser her som på Bikbok bare mye finere klær enn som så, og det er ofte salg – da kan man få utrolig mye til en ekstremt billig penge, de kjører nesten alltid salg etter ferier – eller rett før ferier, haha. Read More

Nedbrytere i skogen

De spiser alt det som ikke er brukbart lenger for konsumentene. Nedbryterne er de som er minst kresne når det gjelder mat. Det vil si kvister, bla og døde dyr.

Når planter og dyr dør, råtner de og omdannes til jord. Når et stort dyr dør blir det bråte .

Heldigvis har vi insekter og smådyr som spiser og bryter ned det som ikke lenger er brukbart for naturen. Her ser du hvordan nedbrytere som skrukketroll, meitemarker og skolopendere jobber i en komposthaug. Kompost er en samling av organiske materialer som planterester, matavfall og lignende, som råtner i en haug. I naturen finnes døde trær i all slags skog. Over hele verden er døde trær av stor betydning for mange hundre tusen vedlevende arter.

Skogens nedbrytere er en viktig gruppe organismer. De etablerer seg i veden og bryter den ned til frie næringsstoffer som resirkuleres i skogøkosystemet. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne.

Oppgave Vi leter etter nedbrytere. Utstyr: Spade, glass med lokk, pinsett. Hva er jobben til nedbryterne? Kan du navn på noen nedbrytere?

Vi ser etter nedbrytere i skogen : Spretthale Gråsugge. Read More

Økologisk sau

Omlegging fra konvensjonell til økologisk produksjon trenger ikke bety store forandringer i driftsopplegget, men hvis bygningene ikke tilfredstiller regelverket, kan en omlegging bety økte faste kostnader. I økologisk drift skal innendørsarealet til hver sau være mog til hvert lam m2. Strekkmetall eller spaltegulv over . Hold av sau og lam økende etterspørsel etter økologisk sauekjøtt.

Mens det er overproduksjon av konvensjonelt lamme kjøtt, opplever de som har økologisk lammekjøttpro duksjon, at etterspørselen er stigende.

Har du lyst til å produsere økologisk. Kjøp lam og sau rett fra bøndene! Det finnes mye godt lammekjøtt å få tak i via alternative salgskanaler. Hør på ditt lokale Bondens marked eller hos en sauebonde i nærheten. I denne guiden finner du et lite utvalg av dem som selger lam rett fra gården.

Bestill et lam i løpet av sommeren, så kan du hente det når tiden for . Sauehaldet er i stor grad beite- og utmarksbasert og . Veileder til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, av …….

Read More

Water spray

Essential soothing care for sensitive, hypersensitive, allergic and irritated skin. Low in minerals and rich in silica, the Avene Thermal Spring Water is clinically proven to be naturally soothing and anti-irritating. Over years of research have revealed the secret behind these properties: a unique microflora, aqua dolomiae,. A refreshing, hydrating mist to use anywhere anytime.

Simply formulated with fragrant herbal extracts and rosewater for a pleasant, pick me up for dehydrate tight and uncomfortable skin. Spray your day and night creams for a boost of hydration or use it to set make-up or spray on dry hair throughout the day.

Avène Thermal Spring Water soothes, softens and calms skin. Delivery information: We cannot deliver certain products outside mainland UK ( Details). We will only be able to confirm if this product can be delivered to your chosen address when you enter your delivery address at checkout. You will feel wrapped in soothing softness. Explore the many uses of evian Natural Mineral Water Facial Spray.

Like all cult beauty products worthy of throwing $(or more) at, I heard about spraying French water on my face via word-of-mouth and researched it further by perusing beauty blogs. Read More

Planter i skogen

Et europeisk samarbeidsprosjekt har levert rødlistevurderinger av 5arter av ville nytteplanter og viltvoksende slektninger til våre dyrkede planter. Planter i jordbrukets kulturlandskap. Engkvein er den vanligste plantearten på grasmarksareal i . Starrartar er og vanlege. I søraustlege skogar veks artar som f.

Langs bekkar veks or, vier, mjødurt og soleihov. Svart og grå skjegglav på trea er spesielt med denne skogen. Når eit skogområde vert hogd ne skjer det . Bare langs kysten av Vestlandet og Nord-Norge har det kan hende vært isfrie områder, hvor enkelte planter har kunnet overvintre.

Når bjørkegrensen nå mange steder ligger nedenfor setrene, kommer det svært ofte av at skogen i tidens løp er brukt opp til brensel. Hva med blåveis, marianøkleblom eller blåbær i hagen? Det er fullt mulig å få norske planter til å trives i be potter og balkongkasser.

Gå på jakt etter egnede planter og skap naturhage i egne krukker og balkongkasser.

Skogen er full av skatter. Med litt kunnskap og lyst til smake, kan du finne planter til både salat, middag og vinterforråd. Read More

Sustainable fashion

It is also implicated in some of the biggest environmental and social challenges that . It can be seen as an alternative trend against fast fashion. Bufret Oversett denne siden 17. Think of the fashion world as the film Zoolander.

And not without good reason, to be honest.

Four years following the Rana Plaza tragedy, dozens of slow fashion brands have emerged dedicated to ethical and sustainable practices. These companies have made it a central part of their mission to approach fashion in an ethical and transparent way that considers both people and the planet. The first reason being: washing clothes already takes a toll on the environment through the use of water, electricity, and most laundry detergent is not eco- friendly. There are, however, many different ways of approaching the topic that you can learn from . Behind this aspirational world of beauty and perfection still remains the harsh reality of the fashion manufacturing industry. Child labor, low wage, health and safety risks, environmental degradation, animal cruelty.

Though clothing production generally has a ways to go into terms of ethical practices and sustainable production, there are a few fashion labels who are on the right path with their fair trade practices, production ethics, cruelty-free methods and sustainable materials. Read More

Hva er smolt

Smolt har mye større overlevelsesevne og gjenfangst enn mindre settefisk ikke minst fordi den settes ut direkte i sjøen og slipper dermed unna turbiner og kraftverk. Smolt , unger av anadrome laksefisk som er klare for utvandring fra ferskvann til saltvann. Smolten har før utvandringen gjennomgått en fysiologisk tilpasning til det å tåle saltvann (smoltifisering). Samtidig endres atferden slik at smolten.

Laks, sjøaure og sjørøye har regelmessige vandringer mellom ferskvann og sjøvann. En blank laksefisk som vandrer fra elv til sjø for første gang i sitt livsløp kalles smolt , og smoltifisering involverer en systematisk og koordinert omlegging av en rekke fysiologiske .

Litt om laksens livssyklus – fra rogn og gjennom de ulike livsstadiene til ferdig matfisk. En unglaks kalles smolt , og den går igjennom store forvandlinger før den kan dra fra fødeelven og ut på det store havet. Men den unge smolten kan ennå ikke veksle mellom ferskvann og saltvann, slik en voksen fisk gjør. Les artikkelen èn gang til så ser du også hva det står der ;-).

Smolten AS holder til på Innhavet, nord i Nordlan og er et heleid datterselskap i Nordlaks-konsernet. Produksjonsanleggene ligger på Innhavet, i Nusfjord og i Mørsvikbotn. Read More

Diapause

En diapause kan på en enkel måte forklares som en pause i utviklingen. Det er en forutsigbar form for dvale hos dyr. Mange insekter må ha en slik dvaleperiode for eggene, hvilket betyr at den er obligatorisk.

I mange tilfeller kreves det også at det er kaldt over en viss periode, slik at man unngår at en tilfeldig kort periode . It is typical of many insects and mites, a few.

Diapause is a mechanism used as a means to survive . I tillegg inntrer det gjerne en fysiologisk herding for å tåle kommende ugunstige forhold som f. I diapausestadiet overlever dyrene årvisse kritiske . It enables insects and related arthropods to circumvent adverse seasons. Winter is most commonly avoided in temperate zones, but diapause is also used to avoid hot, dry summers and periods of food shortage in the . Insect diapause is usually triggered by environmental cues, like changes in daylight, temperature, or food availability. English dictionary definition of diapause.

Zoology A period during which growth or development is suspended and physiological activity is diminishe as in certain insects in response to adverse.

Meaning, pronunciation, translations and examples. Read More

Piscivorous

Piscivorous is equivalent to the Greek-derived word ichthyophagous. Some animals, such as the sea lion and alligator, are not completely . Define piscivorous : feeding on fishes. Definition of piscivorous – (of an animal) feeding on fish.

Some piscivorous gourmands think that oysters are not best when quite fresh from their beds, and that their flavour is too brackish and harsh, and is much ameliorated by giving them a feed. The other is carnivorous and piscivorous —at one season killing and eating marmots and mice, at another.

Science: zoology) feeding or subsisting on fish. Piscis a fish _ vorare to devour: cf. Ellifelet 2 Tel Aviv, Israel. English dictionary definition of piscivorous.

One of the most important aspects of feeding piscivorous birds is fish quality (see Nutrition in Marine Mammals). It is advised to feed several fish species, although in some cases one species of fish has been fed for a lifetime. These avian predators have an affect on the survival of juvenile salmon and steelhead that are migrating downstream past our dams.

Avian predators found along our reservoirs include mergansers, double-crested cormorants, great. Fish exhibit tremendous diversity in feeding habits and the morphologies associated with feeding. Read More