Additiv effekt

Betydning additiv effekt. Hva betyr additiv effekt ? Her finner du betydninger av ordet additiv effekt. Du kan også legge til en definisjon av additiv effekt selv.

Potenserende effekt ses særlig ved . Legemidler har additiv effekt når totaleffekten er lik summen av effekten av de enkelte legemidlene.

Det hadde vært enklere å gi en god oversettelse hvis en kunne se hele sammenhengen. Gå til toppen av siden . Med tanke på dess blodtryckssänkande potential och en additiv effekt på övrig riskfaktorprofil är detta faktiskt något förvånande. Kombinationen alendronat och paratyreoideahormon förefaller inte ge additiv effekt. En annan kunskap som vuxit fram under de år registret använts är att kombinationen cytostatika och tamoxifen . Understrukna ord är hänvisning till andra uppslagsord. Klicka på dem om du vill fördjupa dig.

Mange stoffer kan være skadelig for helsen, hvis man får i seg for mye, men gjør stoffer mer skade hvis de opptrer sammen i en cocktail enn enkeltvis?

Og hvordan vurdere risikoen for helseskade for blandinger av stoffer? Den effekt der fremkommer, når kombinationen af to læge-midler giver en effekt , der er lig summen af enkeltvirkninger. Vi antar at svaret ligger i det enkle faktum at ingen av aktørene i bransjen har klart å dokumentere at deres additiver har en slik effekt. Kilder: Biltema, Jula, Bilxtra, Torshov Bilrekvisita.

Les også: Drivstoff-tilsetninger: – Bortkastede . Additiv effekt : Två läkemedel A och B har givna vart och ett för sig (ungefär) lika stor effekt. Potentierande effekt = Summan av två läkemedels effekt är större än de två enskilda läkemedlens enskilda effekter. Vad är skillnaden mellan en Reversibel och en Irreversibel bindning? Additive genetic effects are the contributions to the final phenotype from more than one gene, or from alleles of a single gene (in heterozygotes), that combine in such a way that the sum of their effects in unison is equal to the sum of their effects individually. En virkning som er lik summen av virkningene av hvert enkelt stoff, kalles additiv.

En additiv effekt uppstår när två substanser, med. Men vi vet ikke i dag nok om når og hvorfor vi får de ulike . Eller vi får en additiv effekt , dvs. I tillegg til de resepter i latin, leger ofte opererer helt uforståelige setninger, forutsatt at enhver pasient forstår disse lærde vilkår.

Blant de helt uforståelige fenomener er en additiv effekt , men prøv å forstå hva det er for konseptet.