Alpine landformer

Søk i etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på . Andreas, Ida og Natoli Innhold GOAL! Hvilken landformer som blir til. Eksempel på slike landskap.

Hei ser vi som oftest på Sørlandet og rundt Setesdalen, mens åser er typisk Østlandsk.

På Vestlandet og i Nord-Norge finner vi mye alpine og glasiale fjellformer, men også avrundede fjellformer. En landform er et geografisk avgrenset område på jorden, med karakteristisk utforming, det kan være et høyt fjell eller en dyp dal. Jotunheimen er en alpin landform.

Botnbreene eroderer seg inn i fjellsiden og lager en skålform og bratte fjellvegger. Isbreene eroderer mest der hvor bergrunnen er oppsprukket og lite motstandsdyktig. I disse skråningene er det sterk frostforvitring og rasmateriale kan falle ned på breen.

Breen transporterer dette videre. Alpine landformer blir dannet av botnbreer.

Når isbreen smelter står det igjen en del,. Disse landformene er dannet under erosjon fra isbreer og elver. Alpint landskap finnes også andre steder i verden og utgjør av arealet i Sør-Norge.

Mange av de høyeste fjellene i Norge har alpine topper, som i Lyngsalpene, Hurrungane og Sunnmørsalpene. Hvis større deler av landskapet er preget av erosjonsformer Fra botnbreer, utvikles det alpine landformer , navngitt etter de typiske fjellformasjonene i Alpene . Dannelsen av disse formene har startet med at en botnbre har erodert seg inn i fjellsiden og laget en tydelig skålform med steile vegger i bakkant. Når isen smelter blir det som er igjen til en liten dal, . Landformer dannet av isbreer.

De iseroderte landformene her i landet, er et resultat av erosjon gjennom alle istidene som har vært her de siste – millioner årene. Botnbreer – danner det alpine landskapet og er mindre breer som ligger i nedboringer i fjellsidene, ofte på skyggesidene. Kurs: Norges landformer. Forskjellige typer fjellformer.

Landskapet må ha blitt dannet på begynnelsen og slutten av tidligere istider eller i kjølige perioder av . Botnbrear eroderer inn i fjellsida og lagar ei skålform – ein botn når breen smeltar vekk. Tindar og eggar står att der som botnbrear eroderer frå ulike sider. Ahies Itulocaipa), alpine grevillea (Grevillea australis), 2alpine ibex (Capra ihex ibex), 1alpine landform zones, 130-alpine penny-cress ( Thlaspi alpestre), 1alpine sedge (Kobresia myosuroides), 1alpine soils.

In the realm of alpine landform initiation, chemical processes are not eye- catching. Hydrogeology of an alpine rockfall aquifer system and its role in flood attenuation and maintaining baseflow. Dalbre Flyttblokk Innlandsis Isbre Likevektslinje Morenejord Næringsområde Platåbre Plukking Rundsva Skuring Tæringsområde. Norge, og hvordan disse er dannet. Mesteparten an fjellknatten er mykt og avrundet, mens enden er kuttet tvert av.

Breen har skuret på den siden som vender mot isbevegelsen og frostforvitring og plukking på motsatt side. De villeste og mest forrevne fjellnaturen, med svimlende stup og tinder. Dette ble dannet da en botnbre har erodert seg .