Amazone gjødselspreder

Den som alternativ tilgjengelig Comfort Pack gir ytterste betjeningskomfort på grunn av elektrohydraulisk styring av alle operative funksjoner via den på kjørecomputeren AMATRON 3. Fordelene med ZA-M Profis . AMAZONE ZA-X Perfect sentrifugalspredere har egenskapene som både gårdbrukere og miljøet krever: De er nøyaktige, pålitelige og prisgunstige. Beholder formet som to trakter med . Jeg har kjøpt en gammel amazone sentrifugalspreder som rommer 4l. Den har innstilling av spredemengde på to hullplater med bokstavene A,B og C hvor man stikker igjennom en låsestang for ønsket mengde.

Spredetabell innlegg 3. Kunstgjødselspreder innlegg 17. Flere resultater fra gardsdrift. Lignende riktig og for å få innstillingsanbefalinger for din gjødselspreder.

AMAZONE DüngeService (gjødselservice) innstillingsanbefalinger etter du har sendt inn en liten gjødselprøve (kg). Nylig utført testing bekrefter at AMAZONE – gjødselspredere oppfyller de høye kravene til nøyaktig for- deling. Den direkte kontakten med oss betyr sikker service når det dukker opp spørsmål.

AMAZONEs gjødselservice kan gi kompetent informasjon pr. NYHET: Interaktiv tilgang pr.

Amazone Gjødselspreder Selges og kjøpes. Delene er nye og ubrukt, noe lagerslitasje på noen av komponentene. Jevn gjødselspredning er en forutsetning for å få en god utnyttelse av næringsstoffene i mineralgjødsla. Det anbefales å velge gjødseltyper som det finnes spredetabeller for, slik at næringsstoffene blir spredd jevnt over jordet.

A-K Maskiner er importør av Case og . Her står selger Ola Martin Brændjord og serviceleder Kristian Bøhn flankert av Trygve (helt til venstre) og Ola Wærhaug (helt til høyre). De grønne redskapene har høy finish og materialkvalitet og særpreges også av avansert teknologi som gir bedre presisjon, større kapasitet og enklere bruk. In unserer Düngerdatenbank können Sie sich selbst über die Einstellempfehlungen zu den AMAZONE -Düngerstreuern informieren. Nach ein paar Angaben Ihrerseits erhalten Sie die entsprechenden Daten.

Selskapet er familieeid på 4. Kuhn kan også kun benytte seksjonskontroll på en side. Eller så fort for mye overlapping registreres over halve arbeidsbredden, vil hele den andre siden stenges. Enkel betjening, rask innstilling og sikker bruk. ZA-M AMAZONE Limiter Enkel grensespredning uten stopp og avstigning Perfekt grense- og kantspredning Limiter er et moderne grensespredningssystem som brukes når det første kjøresporet ligger på halv arbeidsbredde av gjødselsprederen. Slik unngår du uheldig vinkel for hele gjødselsprederen.

Systemet brukes ved kant-, grense- og grøftespredning.