Anita kotte syversen

Finn telefonnummer, adresse og mer kontaktinformasjon. Kontrollene har vært basert på Plan- og bygningsloven (PBL) og Friluftsloven. Anita Torill Kotte Syversen.

Innenfor PBL ble det funnet 1ulovlige tiltak, alt fra brygger og plattinger . Lagre i din kontaktliste – Gratis SMS-opplysning. Til informasjon ble det i juli sendt ut stoppordre til hyttelaget som har utført arbeidene, og videre informasjon om adgangen til å søke om etterfølgende dispensasjon, varsel om pålegg om retting dersom dispensasjon ikke blir gitt og varsel om tvangsmulkt dersom evt.

Det ble også varslet ileggelse av . Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken i media, sier Kotte Syversen. I et brev til Helsetilsynet skriver hun imidlertid: – Sykehuset varslet politiet om rømningen, men foretok seg etter dette ikke noe mer med henhold til leting eller videre . Hun sier målet deres er å rydde opp i de kartlagte forholdene, og samtidig hindre nye ulovligheter. Det vil de få til ved å finne en arbeidsform med fortløpende oppfølging av nye saker som dukker opp. Pilotprosjektet har endt opp i en rapport, som nå blir lærebok i fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen for andre kystkommuner. Kamfjord fikk rive hytta og bygge en dobbelt så stor på ei øy i Sandefjord.

En kilometer unna måtte Jan Erik Haavi rive et tilbygg på kvadratmeter. Søk i årets skattelister!

Alle norske statsborgere som betaler skatt står oppført på skattelisten. Vårt skattesøk gir deg alder, inntekt, formue og skatt for alle på skattelista. Forslag til lokal brannforskrift om tilsyn med bygninger, områder m. Vi viser til departementets brev av 03.

Hurum kommune sendes på høring . Hvordan kan friluftslivsorganisasjonene og FNF bidra til at allemannsretten holdes i hevd? Send påmelding innen 24. Finner vi oppsamlet søppel eller annet skrot som hindrer ferdsel eller er en forurensningsfare vil grunneier bli bedt om å rydde opp, sier Dyrstad.

Eikaas, Oslofjordens Friluftsråd (OF). Terje Halsteinsen har selv vært yrkesfisker og er fortsatt en ivrig fritidsfisker. Denne uka ble gonzojournalistikkens skaper, amerikanske Hunter S. Thompsons aske til himmels med spesialdesignet kanon fra ranchen hans utenfor Aspen. Så langt har de funnet ulovlig bygde plattinger, gjerder som går helt ned til sjøen og brygger som er bygd dobbelt så lange som tillatt. I flere tilfeller har det blitt gitt pålegg om rivning.

Samuelsen, Marianne Boije, Ann-Christin Schrøder, Heidi Khazaie, Lene Katrin Karlsson, Merete Ottersta Jeanette Møller Lun Lise Krydsby Finjarn, Monica . Fylkesmannen, juridisk avdeling. Innstilling: Utbyggingsavtale forutsettes inngått ved større utbygginger. Behandling av dispensasjon for etablering av atkomstvei til fritidseiendom.

Tiltakshaver: Remi Lurud. Vi setter som vilkår for tillatelsen at spredningen skal skje på åpent hav og i god avstand fra fastlan øyer og skjær. Askespredning på vann er ikke tillatt. Fredriksstad Blad – Pasient rmte – ble funnet dd like ved sykehuset 4. Strandsonen pnet i Rde – NRK stfold – Lokale nyheter, TV og radio 27.

Bildet p forsiden er tatt av Ole Martin Bjurstedt, og er fra.