Antall fiskere i norge

Antall fiskere i fiskermanntallet er redusert med vel prosent, mens antall fiskefar. Både antall fiskere registrert i fiskermanntallet og antall fiskefartøy registrert i m. Aldri har det vært færre fiskebåter og fiskere Norge. Antallet fiskere har også sunket, fra over 68.

Norge eksporterte i fjor sjømat for milliarder kroner til Storbritannia, som var Norges fjerde største marked.

Lofotposten skriver at Tromsø er den største fiskerikommunen med 3fiskere etterfulgt av Vestvågøy i Lofoten med 3registrerte fiskere. Fiskeridirektoratets statistikkbank. Herøy i Møre og Romsdal har 2fiskere og Ålesund 259. I løpet av de siste årene er antall fiskere i Norge halvert. Dette er dramatisk for næringa, mener de som fremdeles er aktive yrkesfiskere.

Færre nordmenn har fiske som hovedyrke. MMI (Norsk Medieindeks) gjorde for en tid tilbake en undersøkelse for og finne ut hvor mange som fisker i Norge.

Undersøkelsen ble gjort på et utvalg av personer i aldersgruppen over år, det tilsvarer ca. Dette gjelder både fiske som hovedyrke og som biyrke. De forbannet EUs fiskeripolitikk og mente et medlemskap ville rasere norske fiskerier.

Siden den gang er den norske fiskeflåten redusert fra 17. Det har skjedd i et Norge. Grunnlaget for veksten i denne handelen var skreifisket i Lofoten og sildefisket i Nord- Norge. Torske- og sildefisket er sesongfiskerier med innsig langs kysten om vinteren.

Fisket kunne dermed drives i kombinasjon med jordbruk og utgjøre et viktig økonomisk og næringsmessig tilskudd. I flere år har Hammerfest ligget øverst på statistikken over registrerte fiskere på blad B. Blad B betyr at de har fiske som hovednæring. Når det gjelder antall registrerte fiskefartøy ligger . SKITT FISKE: Norge og Russland forvalter verdens største torskebestand.

Foto: Kristian Helgesen VG. I samme periode er antall fiskefartøy registrert i Merkeregisteret for fiskefartøy redusert med en prosent. Endret alderssammensetning.

Gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er økt fra.

Norge har Island et relativt lite antall fiskere I forhold til fangstkvantumet, hvilket indikerer at islendingene driver et effektivt fiske med høy grad av mekanisering. Dette underbygges av at antall enheter I islandsk fiske bare er en brøkdel av tallet I Norge. Mange hurtiggående båter (speedsjarker) bygges i Island og Norge for norske kystfiskere.

Noen fartøy har konsesjon for reketrål og noen fisker med line. De tidligere konsesjonsgrensene på og fot er blitt . Nordland står øverst i statistikken, med Møre og Romsdal og Finnmark på plassene bak.