Asfaltverk

Produksjonen kan foregå enten varmt eller kaldt og kan utføres kontinuerlig eller satsvis. Asfaltverk med produksjonskapasitet på inntil 2tonn veimasse pr. Kapasiteten er i størrelsesorden 100–3tonn per time. Ved varm produksjon blir steinmaterialene tørket, varmet opp og deretter blandet med et varmt, bituminøst.

Så fungerar ett asfaltverk.

Vid Svevias nya asfaltverk i Läggesta tillverkas asfalt utifrån 1olika recept, där variationer i stenmaterial, stenstorlek och bindemedel ger en slutprodukt med just de egenskaper som kunden efterfrågar. Här finns våra asfaltverk. Virkeområde og definisjoner. Dette kapitlet gjelder for stasjonære og mobile asfaltverk med en produksjonskapasitet på inntil 2tonn vegmasse pr. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for framstilling av asfaltmasse som består av en blanding av tilslag og bituminøst bindemiddel.

Med mobile asfaltverk menes . Hvor særlig forhold tilsier det, kan Fylkesmannen av eget tiltak eller etter begjæring på ethvert tidspunkt påby at det skal innsendes søknad også for asfaltverk som nevnt i første ledd.

Det kan i disse tilfelle nedlegges driftsforbud eller fastsettes strengere vilkår enn det som følger av dette kapitlet. Avslag på begjæring som . Fylkesmannen i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet landsdekkende kontroller av asfaltverk. Både stasjonære og mobile asfaltverk vil bli kontrollert. Geiteryggen asfaltverk , Telemark. Foto: Fylkesmannen i Telemark).

Ammann Asfalt blandeverk Selges og kjøpes. NCC har i begynnelsen av juni etablert et mobilt asfaltverk på Ormsundkaia. Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo har gitt en midlertidig godkjennelse for to år. Verket vil ha en dagsproduksjon på ca. Dette tilsvarer – lastebiler som vil kjøre ut asfalt gjennom havneområdet daglig.

Hovedmarkedet er på Helgeland i Nordland fylke med Sverige i øst og Træna i vest. Fabrikken oppgir ikke hvor mye den bråker. Nå truer kommunen med å stanse driften.

Hornsbergs asfaltverk var en tung industrianläggning för tillverkning av asfalt belägen vid Hornsbergs strand i nordvästra Kungsholmen, Stockholm. FB overtar Entreprenør H.

Nicolaysen AS asfaltvirksomhet i Bergensområdet. Osbakken-naboer protesterer mot asfaltverk -planer. Oppgitt over at asfalt-saken drar ut. Den siste tiden har det vært diskusjon om et fremtidig asfaltverk på Sjursøya og et forslag om å stoppe aktiviteter i Oslo Havn. Hvordan kan etablering av et asfaltverk midt inne i en grønn sone i Tromsø, om enn bare midlertidig i to år, bli godkjent uten at Tromsø kommunes politikere skal mene noe om dette?

I forgrunnen Olavsvern, der verket skal etableres. Margot Fonn og ektemannen har send inn ei klage på asfaltverket i Førde. For dei er lukta så plagsam at det går ut over livskvaliteten.