Aske gjødsel

Bruk bare aske fra ren ved. Image Naturlig gjødsel fra hagesentre. Hvis du ikke er selvforsynt med gjødsel til hagen, kan det være aktuelt å kjøpe inn litt.

Til en økologisk hage trenger vi naturlige jord- og gjødselprodukter uten tilsatt kunstgjødsel , . Jeg ser jeg har fått et søk på aske rhododendron.

Til dét er det en ting å si: IKKE GJØR DET! Om aske brukt som gjødsel :Husk at dette er avfall du slipper tilbake ut i naturen. Når du husker det, og tar hensyn til det så er aske en fin tilleggsgjødsel. Vi har av og til kastet asken bort i skogen når vi tømmer ovnen. Eg har lest litt om det med aske som gjødsel ,og det virker som det ikkje er det heilt store.

Men der vi kaster asken ,bort i skogkanten ,er det SÅ markert grønt og frodig gress og planter om våren 🙂 Det er der de første frodige vårfargene kommer. Observasjon angående roser.

Godt gjødsel til tomat og agurk? Aske – hva kan man bruke det til? Flere resultater fra forum. Lag din egen hagegjødsel – Framtiden. Treaske er fin gjødsel i hagen.

Den er rik på kalk og kalium, og kan brukes på gressplenen i stedet for innkjøpt dolomittkalk. For spesielt trengende planter, må man gjødsle målrettet og holde seg oppdatert på hva akkurat den planten behøver. Fyrer du med ve kan asken fra peisen sprinkles over hagejorda.

Asken er dog svakt basisk, så hold den unna planter som trives best på den . Selv et døgn etter at ilden har sluknet, kan asken inneholde glør. Alle planteslag, bortsett fra dem som spesielt vil ha sur jor gjør seg god nytte av asken. Kompost – slik lykkes du – Plantasjen. Kunstgjødsel Bør unngås av miljøhensyn. Salt Kan være skadelig i større mengder.

Sigarettstumper og aske fra tobakk Inneholder tungmetaller og stoffer som er skadelige for plantene. Støvsugerposer Inneholder .

Asken fra bio- brenselet blir betraktet som avfall og blir i mange tilfeller deponert på avfalls- plasser. I Norge produseres det årlig ca. I andre nordiske land er produksjonen større.

Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk – AskeVerdi. Resultatene har lagt et. Gratis Fyrer man først med ve er aska gratis. Vi bruker den derfor også som surhetsregulerende middel. Hageavfallet ditt inneholder masse næring, og egner seg fint å kompostere.

Klipper du plenen ofte, er det lurt å la gresset ligge så plenen får tilført næring, men dersom du bruker oppsamler er gress en fin ting å putte i komposten. Det lukter helt klart mindre enn neslevannet, men faller vel uansett i kategorien for spesielt interesserte balkongbønder. Vedaske: dersom du har en levende varmekilde i leiligheten kan du bruke asken fra brent ved som et gjødselmiddel. Asken inneholder kalium, og kan derfor gjerne krafses lett inn i jorden rundt planter . Tom Ericsson, forsker ved Sveriges Lantbruksuniversitet er ekspert på gjødsel , og sier til Testfakta: – Så lenge man spiser næringsriktig og allsidig kost, er urin kanskje det beste og mest velbalanserte gjødningsmiddelet vi har. Urin er i utgangspunktet sterilt, men lagres det danner det . Ser på bruk av aske som gjødsel – Vi ser for oss at asken kan resirkuleres til gjødselformål, enten i jordbruk eller grøntanlegg, forteller forskeren Janka Dibdiakova ved Skog og landskap.

Dibdiakova har, sammen med Henning Horn fra Treteknisk, utarbeidet den første rapporten fra prosjektet. Kalkvirkningen varierer men er ofte omtrent halvparten av virkningen til kalkstein. Bruken av treaske som gjødsel blir begrenset av tungmetallkonsentrasjonen som også kan variere mye mellom ulike asketyper.

Tungmetallkonsentrasjonen er uansett alltid lavere i . Flyveaske kan inneholde mye tungmetaller og skal deponeres. Forskriften er under revisjon.