Atomistisk

Atomisme (fra gresk atomos, i betydning udelbar) er en filosofisk fysikkteori som utviklet seg fra flere antikke tradisjoner. Atomistene har fra teorier og spekulasjoner funnet fram til at den fysiske verden besto av to fundamentale deler: usynlige atomer (partikler) og tomrom. Den motsatte filosofiske retningen var holisme.

Marked hvor tilbud og etterspørsel er atomistisk. Man har da fullstendig konkurranse, og ingen øver innflytelse på prisen. Et atomistisk marked er også omtalt i litteraturen som et fullkomment marked. I dette vinduet skal du finne tabell afor oppslagsordet atomistisk. Men Sartres beskrivning är atomistisk och alla människor förstås först och främst som enskilda.

En lämplig startpunkt kan väl vara att avfärda möjligheten för att bedöma Niebuhrs människosyn som atomistisk eller antisocial. Dessa är relationer och inte ting och är ett resultat av Flecks relativisering av det ontiska som . Søgning på “ atomistisk ” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

Arbeidet er utført ved Institutt for fysikk, NTNU, med professor Ragnvald Høier som hovedveileder og Dr. Peter Derlet, professor Randi Holmestad og professor Knut . Bakgrunn: Når man anvender eller utvikler nye materialer har det alltid vært viktig å forstå hvorfor materialer får brudd. Med nanoteknologien er vi nå kommet til en fase der vi utvikle strukturer og teknologier ut fra kunnskap om enkeltatomer, og atomistisk modelering og beregning får derfor stor betydning for. Tilgang: Tilgang for norske IP-adresser.

Forfatter: Stoltz, Gerhard. Overordnet post: Norbok. For kommunitaristene er det åpenbart at mennesket trenger sosiale bånd og moralsk.

Et meristisk syn (helheten forstås utelukkende ut fra delene) på forholdet mellom del og helhet kalles også atomistisk. Ordet ”atom” må da tas i sin bokstavelige mening: en minstedel som ikke kan oppdeles videre. Allerede grekerne hadde en atomteori for materiens oppbygning.

Læren er knyttet til Demokrits navn. Horisontalt salgskartell med atomistisk tilbud (salgssamvirke). Sosialøkonomisk institutt. Annen klassifikasjon: 330. Emot de nyare idealistiska systemernas dynamiska naturbetraktelse fasthåller Fechner den . Det Atomistiska systemet.

Found sentences matching phrase atomistisk. Translation memories are created by human, but computer aligne which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked.