Avlusing av laks

Vaskeprosessen starter med at laksen suges opp fra merd (1), fordeles i to grupper (2) og telles (3). Deretter fordeles fisken på nytt (4), før den børstes ren av to myke børster (5). All lakselus samles opp i et filter, for så å bli destruert. Alt prosessvann filtreres.

SkaMik Avluser har mulighet til å levere fisk til både styrbord og . Mattilsynet er bekymret for den økte bruken av mekanisk avlusing av laks.

Flere leverandører er uenige og mener det er fullt mulig å likevel ha en god fiskevelferd. Akkumulert og døgnvis dødelighetstall ( ) dager før og dager etter avlusing av laks. Ser en på den akkumulerte dødeligheten mellom de grupper som ikke gjennomgikk tekniske problemer, sammenfaller resultatene til en viss grad med . AQS tilbyr flere ulike metoder for avlusing av oppdrettslaks, og vi tar stadig i bruk ny og forbedret teknologi. AQS Odin under avlusing , med hjelpefartøy.

AQS har i flere år vært ledende i badebehandling av oppdrettslaks mot lus og AGD med hydrogenperoksid eller annen medikamentell behandling. Metoden har vist seg å . Denne duken skal sørge for at merdene blir tette under avlusing av laks. Forskerne testet ut fire forskjellige duk-design under ulike strømforhold.

Samtidig ble volumet i de ulike dukene målt ved å pumpe vannet gjennom en volummåler etter forsøket. Hydrolicer drifter og produserer utstyr for mekanisk avlusning av laks. Vi holder til i Bjugn og retter oss mot kunder langs norskekysten.

Fem forskjellige fartøyer er i sving, når Marine Harvest driver avlusing med ferskvann ved Bessaker på vestsiden av Fosen. Termisk avlusing gir fisken litt juling, men har god effekt på bevegelige stadier og voksne hunnlus, sier Anne-Gerd Gjevre ved Veterinærinstituttet. Lakselus er i flere områder en stor utfordring. Det jobbes døgnet rundt med å holde lusetallene nede, og spesielt i Midt-Norge og Møre og Romsdal har lakselusen skapt mye arbeid den siste tiden. Nå handler det meste om å få behandlet fisken.

Vi rekker knapt noe annet akkurat nå og det er tidkrevende . Alternativ lusebehandling der fisken bades i varmtvann, tar livet av stadig mer oppdrettslaks. I ett av Marine Harvests anlegg i Skottland døde rundt 100. Selskapet ble påført et tap på flere millioner kroner. RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN.

Av Anders Mangor-Jensen, Lars Helge Stien, Jan Erik Fosseidengen og Ragnfrid Mangor-Jensen. Varmebehandling av laks i forbindelse med avlusing. SORTLAND: Ved hjelp av temperert sjøvann avluser den nye miljøflåten oppdrettsfisk i store mengder.

Dette gjøres helt uten medikamenter, og fisken tar det veldig fint, sier driftsleder i Eidsfjord Sjøfarm, Mats Kjørstad. KJEMIKALIEFRI AVLUSING : Marine Harvest har i lag med andre aktører utviklet et system som spyler laksen ren for lus.

I disse dager er det en lokalitet ved Abelvær som har besøk av avlusningsflåten. Skrevet av Birger Aarmo birger. I løpet av minutter døde over 126. Salmars oppdrettsanlegg. Dåp av Apollon – nytt fartøy for miljøvennlig avlusing av laks.

Seløy Sjøfarms landbase på Svennholmen på Herøy. Anledningen var at det nyetablerte Herøy-selskapet Hydro Fish Care AS hadde dåp av sitt fartøy Apollon. I gjennomsnitt over alle behandlingene ble av alle stadier av lus på laksen fjernet. Ved hjelp av stereo kamerasyn, avansert programvare og målrettet laser, fjernes lusen helautomatisk fra fisken timer i døgnet, dager i uken gjennom hele året uten håndtering av fisken. Resultatene indikerer at pumping av fisk fra en merd . Stereokamera og egenutviklet programvare detekterer lus når laksen svømmer inne i merden.

Mekanisk behandling av laks for å fjerne lus er en viktig metode og resultatene fra dette prosjektet kan danne mønster for hvordan og hvilke . SinkabergHansen mener suksess med mekanisk avlusing gjorde at selskapet slapp forsert utslakting av laksen. Det ble gjennomført detaljert velferdsregistrering samt lusetelling på laks før og etter avlusing på en forsøksmerd på tre lokaliteter. I tillegg ble fiskegruppen fulgt opp inntil tre uker etter avlusing der også data over dødelighet ble samlet inn. Det ble påvist en økning i gjelleblødning og skjelltap på laks fra .