Banvel

Meget god mot meldestokk, vindelslirekne, jordrøyk, då, rødt hønsegras, vanlig hønsegras. God mot balderbrå, vassarve, åkersennep. Noe effekt mot klenge, rødtvetann, pengeurt, tungras. Banvel er ikke effektiv nok mot resistent . Best virkning når ugraset er i god vekst. I eldre eng og beite vil blanding med MCPA gi god effekt mot soleie, groblad m. Se avsnitt om resistens.

I blanding med Express og Ally. Vienmetės ir dvimetės dviskiltės piktžolės, Burnočiai, raudonžiedis progailis, bobramunius, triskliautis lakišius, bastučiai, trikertė žvaginė, rugiagėlės, balandos, smalkinis tvertikas, dirvinė aklė, kibusis lipikas, raudonžiedė notrelė, paprastoji gaiva, ramunės, . Felleskjøpet Agri har i lang tid arbeidet for å finne fram til løsninger som kan bidra til å. Desidert billigst blir sprøyting med Ally. Den har meget god virkning mot høymole men det tar noen uker fra sprøyting før virkningen vises.

Har du kløver i enga må bør du velge et middel som er skånsom mot kløveren. Min erfaring er at både banvel og Ally dreper kløveren. Gratil er snillere med kløver, men koster – ganger mer enn Ally. Når du sprøyter med Gratil må du ta med i beregningen at engsvingelen får en stagnasjon som reduserer avlingen.

Min høymolestrategi er slik: Ally på eng eldre enn år. Soybeans, reduced tillage (prior to seeding and reduced tillage fallow), pastures and rangeland grasses, crop-free land (summerfallow and stubble), red fescue, canary seed (Phalaris canariensis), seedling .