Beiteloven

Eigar og innehavar av husdyr skal syta for at husdyr ikkje kjem inn på område der eigaren eller innehavaren ikkje har rett til å la dyra vera. Same skyldnaden har den som for eigaren eller innehavaren har tilsyn med husdyr. Beitelova, lov om ymse beitespørsmål av 16.

Eier eller innehaver er, uten hensyn til skyl ansvarlig for skade som husdyr volder på avling og annen eiendom når disse kommer inn på et område hvor de ikke har rett til å være. Hovedregelen er at eieren av husdyr plikter å sørge for at dyrene ikke kommer inn på steder hvor de ikke har rett til å oppholde seg. Dyreeier har ansvar for tilsyn med dyrene, noe som vil si at husdyreier har vokteplikt.

Loven har bestemmelser om erstatning . Grannegjerdeloven gjelder også inne på en enkelt eiendom når en annen enn eieren har beiterett på eiendommen. Skjønnsavgjerd er – på same måte som ein dom – tvangsgrunnlag for å få sett opp gjerde. Lov om ymse beitespørsmål) . Gard utan beiterett var verdilaus.

Alle” bruk har ein beiterett. Kan ha beiterett utan å vera grunneigar. Historisk sett var en gård uten beiterett ansett som verdilaus. I dag var jeg gjest i NRK Hedemark og Opplands formiddagssending.

Ett av mange gode lytterspørsmål var om allemannsretten gjelder for dyr på beite. Skal du ha dine dyr på beite, må de holdes på egen grunn, eller på andres eiendom etter avtale med . Beiterett er ikke en allemannsrett. Dersom den skadelidte har medvirket til skaden ved egen skyl kan erstatningen settes ned eller falle bort for så vidt det er rimelig med hensyn til adferden, og den betydning for skaden …. Der de hevder at verken beiteloven eller gjerdeloven følges av dem som slipper sauene sine i Russeluft-området.

Avgrensning av beiteområdet I. Grendelaget krever nå at sauebøndene gjerder inn det området på Fefo-grunn som brukes til sauebeite, slik at de blir kvitt plagene. Beboerne i Russeluft sier via grendelaget at de ikke akter å . Norsk Lovkommentar er Norges lover med kommentarer. Særtrykkene produseres på bestilling ( behovsopptrykk) og leveres . Enkel innføring i beiteloven 1. Det finnes ellers en egen lov om retten til å slippe hingster, okser, værer og geitebukker på beite.

Norges største markedsplass for kjøp og salg av brukte bøker. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv! Manglande gjerde eller manglande vedlikehald av gjerde er eit stort problem for mange i beitesesongen.

Justisdepartementet at skade på produksjonsutstyr, gjerde og hus må kunne kreves erstattet etter beiteloven. Da må også annen tingsskade være omfattet av ansvaret. Contributor, Bjarne Danielsen. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan .