Beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem

De nye forholdene vil gi livsgrunnlag for organismer med andre miljøkrav og andre miljøtilpasninger enn de som levde der før. For eksempel vil en skogbrann eller en flatehogst medføre en brå forandring av . Fagstoff: Her kan du lese en kort oppsummering om suksesjoner. Dette handler om prosesser som gjør at økosystemer forandrer seg.

Vi skiller mellom primær og sekundær suksesjon.

Resultatene av at økosystemene endres er at artsmangfoldet og mengden individer i de forskjellige artene forandres i takt med økosystemets endrede betingelser. Suksesjonsprosesser i et økosystem. Primær- og sekundærsuksesjon.

Man skiller mellom primær- og sekundærsuksesjon. Det finnes allerede jordsmonn, og det kan være planter til stede. I utganspunktet uten jordsmonn – starter på bar stein eller mineraljord. Sekundærsuksesjon skjer på områder der det .

Etter Vg- påbygging til generell studiekompetanse. Grunnleggende ferdigheter. Fabelaktig presentasjon! Den hjalp veldig mye på almenn påbygg, representing aka bergen 3.

Tidligere læreplan gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem beskrive suksesjonsprosesser. Aktuelle kompetansemål i læreplanen. Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen.

Organisert etter læreplanene. Er det noen grunnleggende deler av primær suksesjon , f. Et nakent område oppstår. Pionerplanter slår seg ned.

Vi har et skoleprosjekt og har fått i oppgave å beskrive hvordan suksesjonsprosessene i et økosystem fungerer, derfor ville det være til stor hjelp om . Dersom det er artene selv som endrer forholdene, kalles det autogen suksesjon. Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr. Tidsplan: Vi møtes ved Bekken gård kl.

Mål for dagen: Vi ser på disse målene i læreplanen. Dette fører til at stadig flere organismer kan ta i bruk området, og det dannes etterhvert et økosystem som vil fortsette å endre seg ettersom tiden går. Beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem. Undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen.

Forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette. Tobakksproduksjon – er det en form for bærekraftig utvikling? KOLOGISK SUKSESJON – og BIOLOGISK MANGFOLD med relevans for FORSKERSPIREN. I lærerplanen for naturfag er bærekraftig utvikling et sentralt tema, og elevene skal blant annet undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem som del av dette temaet. I tillegg skal elevene prøve seg som . Bærekraftig utvikling beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen.

EasyToys er en app som blant annet inneholder lommelykt, kompass, forstørrelsesglass, lengdemåler, vinkelmåler og verktøy. VG studieforberedende utdanningsprogram. Klasse IDA gjennomførte timers feltarbeid med god innsats.

Hei, jeg lurer på om noen her på forumet kan hjelpe meg å forklare i stikkord hva som kreves av kunnskap innenfor de forskjellige områdene innenfor kapitlet økologi og bærekraftig utvikling?