Blåskjelloppdrett

Dårlige tider for blåskjelloppdrett. Den andre økte omsetningen, men overskuddet forduftet. Skjelloppdrett og miljø. Dette skyldes at blåskjellene får servert maten den spiser med vannstrømmen.

Maten skjellene spiser består i hovedsak av planteplankton som vokser i enorme mengder i havet. To start page for Nasjonal digital læringsarena.

Blåskjelloppdrett har til nå vært preget av dårlig lønnsomhet, og flere anlegg har gått konkurs. På tross av tilbakeslag er det fremdeles forventninger til at en lønnsom blåskjellnæring skal kunne utvikles, og det investeres i nye og større anlegg. Flere perioder med satsing på denne arten har endt i store problemer og påfølgende konkurser. Et av problemene har vært å kunne sikre jevn tilgang av skjell over året blant annet på grunn av algeoppblomstringer som periodevis gir giftige skjell. Oppdrett av blåskjell skulle bli den nye kystnæringen i Norge.

Forlatt blåskjellanlegg ved Tannøy i Hamarøy. Foto: Fiskeridirektoratet. Fylkesmannen gir Norwegian Mussel Company lov til å etablere et oppdrettsanlegg for blåskjell mellom Lilleviksodden og Agnes i Larvik.

Bærekraftig blåskjelldyrking. Potensialet for norsk blåskjelloppdrett er enormt, påpeker de to forskerne. Disse resultatene viser at det ligger godt til rette for blåskjelloppdrett også langs kysten vår.

Fødekonsentrasjonen er riktignok lav, men den maten som finnes er næringsrik. Dessuten er det god plass, . I Norge er det så langt kun småskala oppdrett. Sørlendinger satser på blåskjelloppdrett. Målet er åtte ansatte og en årlig omsetning på millioner kroner. Til dette kreves en produksjon på to tusen tonn og investeringer på ca.

Ny kontrakt på høste-og servicefartøy for blåskjelloppdrett. Den norske blåskjellnæringen har de siste årene møtt kraftig motgang. Store forventninger til vekst og gode priser er ikke innfridd. Derimot har lave priser, redusert investeringsvilje og konkurser preget næringen de siste årene. Ikke minst har store foretak måtte kaste inn håndkleet.

Til tross for at blåskjelloppdrett i Norge ofte . NTB): Snadder og Snaskum er Norges eldste blåskjellprodusent. I fjor omsatte selskapet for 1millioner kroner, men eier og daglig leder Magne Hoem tror resultatet ender på null, skriver Finansavisen.

For fem år siden hadde selskapet en resultatmargin på over prosent, men den har sakte, men . Islandske Northlight seafood er nå klare for å starte med blåskjelloppdrett. Norge har lange tradisjoner med ut- nyttelse av havet, og skjell er ikke noe unntak. Som mat er det særlig østersen som har spilt en rolle, mens blåskjell,. O-skjell og andre arter har vært viktige som agn for å skaffe mat. De siste årene har det vært en ganske stabil dyrking av . De skal begynne med blåskjell oppdrett der.

Er det mulig dette er ønsker på en gang?