Borerigg

En borerigg , leterigg eller oljerigg er en utrustning av utstyr for å bore brønner med sikte på å søke etter eller å ekstrahere råolje, naturgass eller grunnvann fra reservoarer i undergrunnen. Begrepet brukes både for landbaserte rigger og for offshore rigger. Korrekt brukt gjelder begrepet bare utstyret som utfører selve . Borerigg er utstyr som vert nytta for å bora i jord og fjell.

Det finst mange ulike boreriggar, tilpassa ulike oppgåver.

Boreriggar for laust fjell skil seg frå riggar for hardt fjell. Storleiken varierer kraftig etter bruksområdet, frå små transportable boreriggar til store stasjonære riggar bygde på staden. Oljeboreplattformene i . Er du på jakt etter brukt borerigg ? Hos Plustech kan du finne et svært rikt utvalg av borerigger i mange ulike typer, størrelser og prisklasser.

Borerigg , det komplette utstyret som skal til for å bore en petroleumsbrønn. En borerigg for landbasert boring er vesentlig enklere og mindre enn de store farkostene som vanligvis brukes for petroleumsboring i Nordsjøen og andre utsatte havområder. Disse riggene er ofte halvt nedsenkbare, flytende .

Ranger DXi topphammer borerigg representerer en helt ny generasjon av Ranger-familien. Den er utstyrt med en ny kraftig borhammer (slageffekt opptil kW), Sandviks smartfunksjoner og høy drivstoffeffektivitet. Kombinert med den store rekkevidden gjør det denne boreriggen til den kraftigste og mest . Ved å montere slagdrillen på toppen av borriggen kan all boring skje fra gulvet uten trapp eller stilas.

Da flytter man riggen raskt og nøyaktig. Geotekniske grunnboringsrigger. Geonor leverer beltegående geotekniske borerigger i vektklasser fra til tonn som alle kan utføre totalsondering. Geonor har over års erfaring med utvikling, konstruksjon . Nemek 510TS er en multifunksjonell rigg for vanskelig terreng. Den takler alle hullvinkler, og kan brukes for både vannboring, energiboring og horisontalboring.

Riggen har ekstremt god fremkommelighet, og er rask og enkel å klargjøre for boring på arbeidssted. Riggen takler alle hullvinkler og kan brukes til alle typer boring. Denne svære boreriggen kan mate hele meter lange borerør med opptil 7millimeter diameter.

Atlas Copco Borerigger Selges og kjøpes. Denne riggen får trolig Aker BP-kontrakt. Med full lønn fra det offentlige vann- og renseanlegget gjennomførte vannverkssjefens sønn også en rekke oppdrag med vannverkets borerigg.

Han betalte ingen leie for bruk av riggen, bekreftet han i retten. Inntektene gikk til hans egne private selskaper. Det brenn i eit maskinrom på boreriggen Scarabeo som ligg på Njord-feltet i Norskehavet, melder Statoil. Det pågår brannsløkking om bord på riggen.

Brannen vart varsla klokka 17. Av de 1personene ombor er evakuert. Vår kompetanse – din sikkerhet! Vi har i gjennomføringen av vårt arbeid sterk fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vi ønsker å fremstå som en profesjonell og pålitelig aktør i markedet gjennom kvalitetssikret arbeid og gode kundeforhold.

There are 2 for Arbeidsliv in Orkla IndustrimuseuBorerigg. Arbeidere ved teknisk installasjon i gruva. Menn i arbeid med ortdrift i Wallenberg gruve.

Ansatte utenfor mekanisk verksted på Løkken Verk. Sammensatt benk med rygglene.