Brensel

Brensel er ethvert materiale, en gass eller en væske som lar seg antenne, og som omdannes og utvikler energi i form av varme ved forbrenning ved tilførsel av oksygen. Man kan blant annet bruke olje, kull og ved som brensel. Også radioaktive materialer kan brukes som brensel. De utvikler varme ved radioaktiv fisjon eller . Fossilt brensel er hydrokarbonholdige stoffer som kull, olje, naturgass, oljeskifer og tjæresand.

De finnes i jordskorpen, og utvinnes som en kilde til energi ved forbrenning.

Alternativt kunne de vært brukt som råstoff for blant annet plastproduksjon. Utnyttelsen av fossilt brensel har vært avgjørende for den industrielle . Grunnen til at biobrensel forurenser mindre enn fossile brensel er at det fossile brenslet (olje, kull og gass) har brukt tusenvis eller millioner av år på å bli dannet, og dermed har det opprinnelige biologiske materialet gradvis blitt bundet opp. Når vi derimot brenner biobrensel (f.eks. ve flis, spon, rapsolje) så er dette hentet . Brensel kan også være grunnstoffer der energi frigjøres ved fisjon, f. Om brensel for rakettmotorer, se rakettmotor.

Kull brukes hovedsakelig ved kullkraftverk, . Definisjon av brensel i Online Dictionary.

Norsk oversettelse av brensel. Oversettelser av brensel. Informasjon om brensel i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Finn synonymer til brensel og andre relaterte ord.

Gratis norsk synonymordbok på nett. Sorter etter: Posisjon, Navn, Pris. Renheten i oljen gjør at. Kemetyl Karneval brensel 3. Felleskjøpet nettbutikk – Ovner og brensel – Felleskjøpet. Butikker, verksted og anlegg (0) treff).

Kontakt oss gjerne ved å sende oss en e-post her. Velkommen til Askøy Brensel AS. Av brensel leverer vi parafin, fyringsolje samt bjørkeved. Nødvendig verktøy og tilbehør finner du i butikken vår. Vi har god erfaring med . Miljøvennlig og økonomisk.

Utseende og design er en stadig vikitgere del for valg av ildsted – det skal passe til huset og innredningsstilen.

Tre brukt som brensel bidrar minimalt til drivhuseffekten. Riktignok avgir vedfyring CO men trær ”puster inn” COog avgir oksygen under fotosyntese.