Bruk av håndjern

Vi har ingen statistikk over antallet tilfeller hvor politiet gjør bruk av håndjern. Basert på antall pågripelser og innbringelser har jeg anslått at. Politiets hjemmel for bruk av håndjern. SVAR: Hei Som du selv skriver, kan ikke vektere bruke andre maktmidler enn det du og jeg kan.

Vekteren har imidlertid rett til å medbringe håndjern dersom tjenesten tilsier det, men disse kan bare benytte. Håndjern eller annet bendsel kan anvendes på person som under pågripelse eller transport truer med eller gjør seg skyldig i vol eller der forholdene gir grunn til frykt for at vedkommende vil utøve vold eller flykte.

Dessuten kan slike midler brukes mot person som forsøker å påføre seg skade, og ellers for . Tekst og foto: Karoline Blix-Henriksen. I boka Bastet og bundet tar han for seg politiets praksis for bruk av håndjern. For å kunne ha hjemmel til å bruke tvangsmidler mot andre mennesker, herunder påsetting av håndjern , kreves politimyndighet.

I Norge er det bare politiet og militær vakt (i tilknytning til militært område) som har slik myndighet. Siviler vaktselskaper har IKKE anledning til å sette håndjern på noen som . Hadde de tatt meg til sides og bedt meg stoppe diskusjonen hadde alt vært i orden, i stedet blir jeg utsatt for overdreven makt(mis )bruk. Hvilke erfaringer har dere, og hvilke retningslinjer dørvaktene har å forholde . Vekteres bruk av håndjern er et mye omdiskutert tema.

I boka går det frem at håndjern kun kan brukes til egenbeskyttelse. Dette står i forskriften til vaktvirksomhetsloven, hvor det også går frem at vektere kun har lov til å bære håndjern hvis det er tjenestelig behov. Det er med andre ord tilfeller der menigmann har lov til å . Vektere kan kun bruke håndjern dersom en person er en trussel mot vekterens eller andres liv og helse. Bruk av håndjern vil være relatert til den nødvendige og hjemlede bruk av makt som må stå proposjonalt i forhold til gjerningens karakter – og da primært i forbindelse med pågripelse . Hun forteller til BA at hun synes det er svært underlig at barnevernet og politiet først så seg nødt til å bruke to så alvorlige virkemidler, som et akuttvedtak og å legge et barn i håndjern er, for så å slippe 15-åringen bare timer senere. La meg understreke at jeg synes det var helt riktig å slippe 15-åringen . Leter etter noen regler rundt bruk av tvangsmidler for sivile, derav håndjern.

De fleste sier at ved en sivil arrestasjon med bruk av håndjern skal ikke håndjern tas av mistenkte av andre enn politiet. Problemet er at jeg finner ingen lover på dette. Har lett rundt, håndjernskurs som f. I går ble det klart at politiet ønsker å få økt fokus på dørvakters bruk av håndjern.

Bra, sier daglig leder av Protect Vakthold og Sikkerhet AS, Nils Bjerke. Etter en noe pinlig og fastlåst situasjon i Sokndal sist helg, anbefaler politisjefen i Eigersund at bruk av håndjern og fotlenker overlates til politiet. En politimann så dette, kom inn og kastet seg over meg. Det var selvfølgelig riktig av han å gripe inn. Men etter at legen hadde vært på cella, puttet de på meg håndjern og surret sammen beina mine med plastikkreimer.

Jeg ble hysterisk, men etter en stund roet jeg meg.

Likevel lå jeg slik som en kålorm helt . Håndjern er sammenkjedede metallenker som brukes til å lenke hendene sammen. Mest alminnelige er håndjern hos politiet, som bruker håndjernene til å pasifisere eller kontrollere anholdte. De kan likeledes brukes av andre som har bruk for å pasifisere folk – for eksempel fengselsbetjenter, vektere, ordensvakter,. Bruk av håndjern skal ikke begrunnes med at man aldri kan vite hva personen kan finne på, eller i et arbeidsmiljømessig perspektiv.

Norges største markedsplass for kjøp og salg av brukte bøker.