Brunstkalender

Bli kjent med rutinene for utsending av brunstkalender og informer produsentene. Dette kan bidra til å redusere antallet henvendelser om ekstra utsendinger. For å få et godt resultat må det gjennomføres regelmessig brunstkontroll for alle kyr og kviger. Nyttige hjelpemidler i brunstkontrollen er blant annet fjøstavla, brunstkalender eller notisbok hvor alle observasjoner av interesse noteres.

Selv om kua ikke skal insemineres på kommende brunst, bør brunstdag . Praktisk tilrettelegging ved inseminasjon.

Friske dyr er mer fruktbare. Riktig underlag gir god brunst. Tett oppfølging av alle dyr – Hold oversikt. INSEMINØREN: HVA GJØR DE SOM LYKKES? Bruker brunstkalender – Kunnskap om brunst.

En har hovedansvar for brunsten. Ammekua har en syklus på dager, men noen har kortere syklus og noen lengre. Det er derfor viktig å notere alle brunsttegn i brunstkalenderen sånn at man kan lære hver enkelt ku sin syklus å kjenne.

Da er det lettere å få inseminert til rett tid.

Sie sind meist kostenlos bei Zuchtverbänden und verschiedenen in der Tierzucht und -haltung tätigen Firmen erhältlich. Sie werden von Viehzüchtern zum Herdenmanagement genutzt. FRUCHTBARKEITSMANAGEMENT MIT DREHBAREM BRUNSTKALENDER. Fruchtbarkeit ist ein komplexes Geschehen und für jeden Milchvieh- bzw.

Mutterkuhhalter eine große Herausforderung . Du som är seminansluten, såväl med i assistentsemin som djurägarseminör, får kostnadsfritt en brunstkalender. Har du inte redan fått en, så fråga efter den nästa. Du hittar den om du söker på.

I appen följer man instruktionen för att ladda hem ”sin” besättning . Brunstkalender -appen för Android och. No også med brunstkalender. Trächtigkeitskontrollen uvm. Heinsberger Schweinetag.

Bufret Lignende Oversett denne siden 16. Habe welche gefunden, aber diese sind für Deutschland oder Schweiz. See what people are saying and join the conversation.

Varm og sympatisk roman der viser, at man kan hvad man vil, og at blod er tykkere end vand. Og selvom titlen og omslaget med blomstret tapet, .