Bukk og geit

Den besto egentlig av to små sleder, som var festet sammen med en kjetting. Den framre sleden ble kalt for bukk og den bakerste for geit. Slike tømmerdoninger var vanlig helt til traktorer og . Underfamilie: Antilopinae.

Geiter eller steinbukker er en slekt i gruppen sauer og geiter. Hannen kalles bukk , hunnen geit og avkommet killing.

Geit , tamgeit eller gjet (Capra aegagrus hircus eller C. hircus) er et partået klovdyr i gruppen med drøvtyggere. Tømmerdoninger ble først og fremst brukt som hesteredskap, men kunne også brukes på traktor. En tømmerdoning kan også bestå av to deler – bukk og geit , slik at tømmeret løftes helt . Domkirkeodden – Photographer Løken, Ole Hansen.

Rustning – bukk og geit – for tømmerkjøring. Meiene på bukken ser ut til å være lagd av granmateriale. De er jernbeslåtte, både på undersida og på oversida til et stykke bakenfor dyna.

Disse beslagene er festet med bolter. Bukken foran, geita etter.

Dette kan muligens være Ådals (Ådal brug). Moelven lagde dem smalere (avstand mellom meier). Når de var brede hadde de lett for å sette seg fast, hvis det var mye snø. Musea i Nord-Østerdalen – Photographer Grue, Per Magne. Hos rein kalles hannen både reinsbukk og reinokse.

Hvor hanndyret kalles bukk , blir hunndyret oftest kalt geit : rågeit, geit , gemsegeit o. Geit , geiter (Capra) er en klovdyrslekt i oksefamilien. Kraftige, tettbygde dyr med korte lemmer og lite hode. Krumme horn, størst hos bukkene.

Hårkledningen består av ull eller krøllhår, med lange, strie dekkhår ytterst. De ser kanskje like ut, men det er en del forskjeller mellom sau og geit. Geit vandrer mye rundt og har en svært variert meny der beiting på bl. Hva kalles familiemedlemmene? Dette vekker nok minner hos noen, måten tømmeret ble fraktet ut av skogen på var både genial og miljøbevist.

Desverre ble det slik at traktorredskaper overtok for hesten og skader på skog og utmark ble markert større. Kjettingen som ligger rundt tømmeret ble strammet opp med “bjønn” – muligens kan . Fremst i bildet en tradisjonell transport med bukk og geit – en todelt kjøredoning hvor bakre del (geita) kunne settes oppå den fremre ved tomkjøring. I tillegg er det her festet på en rekke stokker i kjede etter sleden.

Tømmerfløting i Drammenselva (Storelva) ved Hokksund. Sortering av tømmer på Fetsund . For dager siden – Vi vurderer å selge av våre afrikanske dvergeiter. De er år og godt vant med andre dyr og barn. De mates enkelt fra hånden og er veldig sosiale.

De gjør også en god jobb med å rydde marken. Dyrene går til vanlig i innhegning , men kan også fint gå fritt ( de stikker ikke av). Voksne hunndyr kalles rå, geit eller rågeit. Rådyret gir ofte det samme lette inntrykket enten det er en fullvoksen bukk eller en kalv. Jeg har fått tre geiter i hende, det er en mor og to ungeiter.

De er blitt litt rund i formene, men det kan skyldes at de har fått mer mat enn vanlig. Retningsliner for tilsyn, stell og oppstalling av geit. Kontroll av alle jur og spenar for å plukke ut geiter som det er aktuelt å slakte.

Oppstalling av bukk : Areal. Kunstig sædoverføring gjør det mulig å spre verdifullt genmateriale over store geografiske avstander. I tillegg reduseres risikoen for at overføring av smittsomme sykdommer. Sau ble inseminert med både fersk og .