Buskap

Bufe er en samlebetegnelse som beskriver produksjonsdyr og andre nyttedyr. I Norge bruker vi normalt beskrivelsen bufe når vi ønsker å definere tradisjonelle beitedyr som krøtter, hest, sau og geit, men begrepet inkluderer også andre tamme produksjonsdyr, for eksempel gris, kanin, hønsefugl og gjess med . Definisjon av buskap i Online Dictionary. Norsk oversettelse av buskap.

Oversettelser av buskap.

Informasjon om buskap i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Finn synonymer til buskap og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett.

Nynorsk eksempel, gjete buskap en Les høyt. Engelsk, put the cattle out to pasture. Skal kjøpe hjemgården, stor går 1mål dyrka jor samt 2mål leiejord.

Skal selge huset vi har fra før, har ca gjeld på mil på det.

Salgsverdi på huset er ca mil. Så kan sitte igjen med en fortjeneste på ca mil. Gården jeg skal kjøpe, blir kostende mil. Det er under takst, den ligger på mil . BUSKAP BUSKAP er medlemsblad for Geno. Formålet er å være storfebondens fremste fagblad og å holde leserne oppdatert innen mjølke- og storfekjøttproduksjon.

Buskap – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Redaksjonen legger vekt på leservennlighet og høyt faglig nivå på stoffet. Utgivelser: nummer pr år . Da sa Farao tilJosef: Din far og dinebrødre erkommet tildig.

Dette går i korte trekk ut på at en tar utgangspunkt i historisk kostpris for varen. Tilvirkningsverdien er definert som de direkte . Politiet melder natt til onsdag på Twitter at flere kyr og en okse går midt i vegen ved Fossli på fylkesveg 9mellom Selbu og Hommelvik. Vegtrafikksentralen er varslet om buskapen som er på vegen.

Den rettferdige har omsorg for sin buskap , men den ugudeliges hjerte er hardt.

Sjå reportasja frå Maurstad i PDF her. Artikkel om bruk av Optima i Buskap. God omtale av Optima sin spenespray og spenevask. Forfatter optima-adminKategorier Omtale av Optima i media . I driftsrekneskapen vert buskapen verdsett, som hovudregel, til slakteverdi. Her er det unnatak for verpehøns, smågrisar og hestar.

Departementet meiner den lempinga som her blir foreslått bør avgrensast til nedslakting av buskap på gardsbruk. Men dersom ein liknande situasjon skulle oppstå for andre grupper næringsdrivande, kan . VG Nett) I det som var ment som et utkast til Lier asylmottaks hjemmesider, kalles beboerne beboerne for buskap.