Charolais sau

Det blir derfor spennande å sjå korleis rasen presterer i åra framover. Denne artikkelen finnes i Norsk Sau og Geit sin fagdatabase på. Den mest lønsame kjøttveren du nokon gong kjem til å kjøpe!

Kan en charolais sau gå med mange lam? Simon sau I tillegg til dyrkingen av jorden så produseres det masse kjøtt her.

Mye av kjøttproduksjonen kommer fra storfe. Dette er en fellesbetegnelse for okser, kyr og kalver. Dyrene kan stort sett gå ute hele året, men de har også muligheten . Sau har vi lenge vært vant til å møte i skogen og på fjellet.

Mye terreng som regnes som dårlig sauebeite, passer godt for disse . I alt ble 2embryo implantert i 1norske sauer , hovedsakelig av rasen norsk kvit sau. Erfaringsmessig blir det levende lam av rundt halvparten av slike implanterte embryo, skriver Norsk . Per Øyvind hadde laget en liten oversikt over produksjonen på gården, korn, gras , beiter sau og ku, og han fortalte litt rundt det.

Bedre tilpasset enn sauen. Men kjøttfe som charolais og hereford er bedre tilpasset et liv i norsk skog enn den tradisjonsrike hvite ullsauen. I tillegg blir det no gitt tilskot for mjølkekyr utover dei første dyra, for storfe utover de første 2dyra og for sau utover de i første 3dyra. Det vil i staden bli innført ein felles tilskotssats for all sau , uavhengig av driftsform.

Produzione netta (q.li) 5. Fra norsk kvit til canadisk charolais. GRONG: Med opp mot prosent rovdyrtap var det ikke aktuelt for Borgny Grande og Åge Guddingsmo å fortsette med sau. Uansett blir du ikke rik av å drive med sau.

Det kan være verdt å legge litt tanke på avlsarbeid. Fargekombinasjoner er artig på nasjonaldagen! Litt rasemiks må til i husdyr avlen.

Kua er halvt fransk Limousinefe og halvt Aberdeen-Angus. Kalvens far er halvt nordlandsfe og fransk charolais. Utefôringsfjøs med egenprodusert . Arnt Ivar Krogstad i Lundadalen i. Melhus kommune driver med økologisk ammekuproduksjon i tillegg til sau. Denne rasen krevde mer intensiv fôring enn ønsket .

Charolais i besetningen.