Dekkningsbidrag

Når man trekker variable kostnader fra salgsprisen, får man dekningsbidraget. Dette skal dekke de faste kostnadene. Dekningsbidraget regnes ut automatisk hvis du fører regnskapet i Visma eAccounting. I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste.

Dekningsgrad innen økonomi er dekningsbidrag i prosent av salgspris, evt.

Til nå har vi tatt for oss analyser av kostnader. Vi skal nå ta for oss analyser som også omfatter inntekter i sin enkleste form, nemlig fast pris pr. To sentrale begreper i enhver dekningspunkt analyse. Strikkeloftet AS selger hjemmestrikkede raggsokker.

De kjøper inn garn, og betaler hjemmestrikkere på akkord per par. Er det noe til overs etter dette, sitter man igjen med et overskudd. Det beløpet vi kommer fram til etter å ha trukket fra variable kostnader, kaller vi da dekningsbidrag mens vi taler om dekningsbidrag for å angi det resultatuttrykk vi kommer fram til etter å ha trukket fra de faste . Dersom dekningsbidraget er større enn renteutgifter, .

Det er dermed et uttrykk for hvor mye som er igjen til betaling for de faste innsatsfaktorene. Viser hvor mye av salgsinntektene du sitter igjen med for å dekke de faste kostnadene og eventuell fortjeneste. Ofte skilles det ikke mellom variable kostnader og direkte kostnader (varekost), eller mellom faste kostnader og indirekte kostnader.

I de tilfellene blir dekningsbidraget og bruttofortjenesten det samme, og disse . Planter (5xmeter). Bayertråd og plastclips og jorddekke. Selve begrepet refererer til det bidraget som bedriftens drift ( salg av varer eller tjenester o.l.) gir bedriften til dekning av sine faste kostnader. Når man har trukket de variable kostnadene fra salgsinntekten, står man igjen med en salgsfortjeneste som benyttes til å dekke faste kostnadene. Siden alle produktene gir positivt dekningsbidrag , bør bedriften satse på alle tre produktene.

Direkte materiale er knapp faktor – (kroner direkte materiale). Fiskeboller gir størst dekningsbidrag per krone direkte materiale, og det bør derfor satses bare på dette produktet. Arbeidskraft er knapp faktor – (kroner direkte lønn). Sier noe om hvor mye som er igjen av salgsinntektene til å dekke faste kostnader og eventuell fortjeneste.

Når dekningsbidraget er større enn de faste kostnader oppnår vi overskudd. Hensikten er å få frem sammenhengen mellom volumendringer og resultatendringer når en del av bedriftens kostnader er bundet opp i faste kostnader. Vi kan også beregne dekningsbidrag per enhet, det forteller noe . Kostnad – Resultat – Volum KRV analyser.

Siden dekningsbidraget ble fremforhandlet med NFR for . Produksjonsinntekt er verdien per produksjonsenhet av det som er produsert i en bestemt produksjon. Variable kostnader endrer seg i takt med produksjonsomfanget. Kraftfôr er en typisk variabel kostnad.