Dekningsbidrag 1 og 2

Det vil si etter at både de variable og de. Mens dekningsbidrag beregner kun variable kostnader, trekker dekningsbidrag også fra faste kostnader, inkludert varekostnader. Man kan også komme borti begrepet dekningsbidrag , som muligens er noe mindre brukt.

Vi kan også ta hensyn til faste gruppekostnader (særkostnader) dersom vi skal se på f. Det beløpet vi kommer fram til etter å ha trukket fra variable kostnader, kaller vi da dekningsbidrag , mens vi taler om dekningsbidrag for å angi det resultatuttrykk vi kommer fram til etter å ha trukket fra de faste . I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste.

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningsounkt analyse? Vi skal nå ta for oss analyser som også omfatter inntekter i sin enkleste form, nemlig fast pris pr. Dette tilsier også at dekningsbidraget er et enda dårligere resultatmål i økologisk produksjon enn i tradisjonell produksjon. Dette er tilsvarende det som også har blitt gjort i . Løsningsforslag F-oppgaver i boka.

Produsenten maksimerer overskuddet ved å velge det kvantum som gir likhet mellom markedsprisen og grensekostnaden. Nei, så lenge dekningsbidraget er større enn null er det lønnsomt å produsere, selv om bedriften går med underskudd. Identifisere direkte og indirekte kostnader.

Sette opp og forklare selvkostkalkyle.

Selvkostkalkyle etter divisjons- og ekvivalenskalkulasjon. Dekker totalt dekningsbidrag totale faste kostnader og ønsket fortjeneste? Anvendelse av KRV – analyse . Vi får derfor mer å dekke til de faste kostnadene.

Med andre ord blir ordren lønnsom når DB så lenge det er ledig nok kapasitet. Nedenfor ser du eksempler på kalkyler. Legg merke til at vi ikke tar med de faste kostnadene når vi skal regne ut dekningsbidraget per enhet. Nullpunktsomsetning: Omsetning som kreves for at Overskuddet skal være lik null. Høsting i totalt år gir en total variabel kostnad for høsteårene på.

Totalt for hele omløpet gir dette en variabel kostnad på. Høstekostnaden trekkes i fra oppgjørsprisen i. Fagstoff: Det ligger i ordet hva kostnadsbasert prissetting går ut på: Først beregner vi kostnadene for produktet, så bestemmer vi prisen vi må ta for at vi skal selge med fortjeneste. Når vi setter opp et slikt regnestykke, har vi behov for noen økonomiske begreper: faste kostnader variable kostnader . Dekningsbidrag i høsteårene.

Siden alle produktene gir positivt dekningsbidrag , bør bedriften satse på alle tre produktene. Direkte materiale er knapp faktor – (kroner direkte materiale). Fiskeboller gir størst dekningsbidrag per krone direkte materiale, og det bør derfor satses bare på dette produktet. Arbeidskraft er knapp faktor – (kroner direkte lønn).

I det ene tilfellet (kalkyle ) er inkludert faste indirekte kostnader i tillegg til de variable kostnadene.

I kalkyle er bare inkludert variable kostnader. Det at faste kostnader er inkludert, viser at det er en selvkostkalkyle. Har bedriften allerede en ordremengde som i sum dekker de faste kostnadene, blir dekningsbidraget ren fortje- neste før skatt. For å regne ut dekningsgraden (DG), altså dekningsbidraget (DB) i prosent, da tar du (med forbehold om at jeg ikke er helt stødig på prosentregning) og regner ut i dekningsbidraget (DB) i kroner, som vanlig (oms. – var. kostn.).

La oss si du får ,millioner i dekningsbidrag. Hva er dekningsgraden da? Så sier vi at omsetningen er 3 .