Dekningsbidrag ammeku

Ulik optimalisering av drift i høve tilskotssystemet. Litt ulik fokus på faste kostnader, mellom anna endar den eine opp med byggjekostnad på mill. Den eine er god til å prute . Muligheter i investere i bygg til ammeku.

Dekningsbidrag – god og dårlig drift. Finansiering og Innovasjon Norge. I dette temaheftet er det lagt vekt på noen vesentlige emner som bidrar til at du kan lykkes i ammeku – produksjonen. Et bevisst forhold til de faste kostnadene og grep for å holde disse lave er ofte avgjø- rende for økonomien i denne type produksjon.

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Ammeku med full framfôring. Flere dyregrupper med ulike behov. Vet ikke jeg, men synes det høres anorektisk ut.

Dette skal dekke lønn, bolig, investeringer på gården led bygninger, traktor, redskap etc. Trenger noen gode råd til valg av drift. Ta over gård i god stan hva skal det satses på? Kan man leve av ammeku ? Vidare kan ein lese at det er stor variasjon i lønsemda hjå kvar einskild bonde. Dei beste produsentane oppnår eit dekningsbidrag pr.

Kva ligg så bak denne skilnaden? Drektighet på ei ammeku vil variere noe fra rase til rase, men normal drektighetslengde er mnd og dager. Av rådgiver Martha Ebbesvik, Bioforsk.

I tabellen nedenfor finner du dekningsbidrag for en konvensjonell besetning med ammekyr som legges om til økologisk drift. Driftsopplegg ammeku = driftsopplegg sau. Forskrifter og offentlige krav til ammeku = forskrifter og krav til melkeku! Distriktstilskudd sone Areal sone 3. Selv om av dekningsbidraget er tilskudd varierer økonomien mye mellom bruk! Da Stakkestad bygde opp besetningen, kjøpte han både reinrasa Limousin-dyr . Det er helt essensielt å ikke bygge for dyre fjøs.

Dette sammenfaller godt med driftsgranskningene fra NILF. Vårkalving Vinterkalving Haustkalving. Storfèkjøtet opplevde ein noko meir moderat vekst, dekningsbidrag pr. Der ble flere titalls frammøtte bønder presentert for muligheten for å starte med spesialisert storfekjøttproduksjon.

Gjennomsnittlig rente per år er 37. Dagrød mener dette er å lure folk. For – Ingar Andersen og Anita Johnson har økt produksjonen fra til årskyr, med dekningsbidrag på 16.