Dekningsbidrag

I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste. Når man trekker variable kostnader fra salgsprisen, får man dekningsbidraget. Dette skal dekke de faste kostnadene.

Til nå har vi tatt for oss analyser av kostnader. Vi skal nå ta for oss analyser som også omfatter inntekter i sin enkleste form, nemlig fast pris pr. To sentrale begreper i enhver dekningspunkt analyse.

Strikkeloftet AS selger hjemmestrikkede raggsokker. De kjøper inn garn, og betaler hjemmestrikkere på akkord per par. Det beløpet vi kommer fram til etter å ha trukket fra variable kostnader, kaller vi da dekningsbidrag mens vi taler om dekningsbidrag for å angi det resultatuttrykk vi kommer fram til etter å ha trukket fra de faste . Er det noe til overs etter dette, sitter man igjen med et overskudd. Det er dermed et uttrykk for hvor mye som er igjen til betaling for de faste innsatsfaktorene. Dersom dekningsbidraget er større enn renteutgifter, . Planter (5xmeter).

Dekningsbidrag er definert som produksjonsinntekter minus variable kostnader.

Bayertråd og plastclips og jorddekke. Viser hvor mye av salgsinntektene du sitter igjen med for å dekke de faste kostnadene og eventuell fortjeneste. Ofte skilles det ikke mellom variable kostnader og direkte kostnader (varekost), eller mellom faste kostnader og indirekte kostnader. I de tilfellene blir dekningsbidraget og bruttofortjenesten det samme, og disse . Selve begrepet refererer til det bidraget som bedriftens drift ( salg av varer eller tjenester o.l.) gir bedriften til dekning av sine faste kostnader. Når man har trukket de variable kostnadene fra salgsinntekten, står man igjen med en salgsfortjeneste som benyttes til å dekke faste kostnadene.

I eiendomsutvikling kan dekningsbidraget regnes ut for spesifikke produkter for salg, f. Siden alle produktene gir positivt dekningsbidrag , bør bedriften satse på alle tre produktene. Direkte materiale er knapp faktor – (kroner direkte materiale). Fiskeboller gir størst dekningsbidrag per krone direkte materiale, og det bør derfor satses bare på dette produktet. Arbeidskraft er knapp faktor – (kroner direkte lønn).

Sier noe om hvor mye som er igjen av salgsinntektene til å dekke faste kostnader og eventuell fortjeneste. Når dekningsbidraget er større enn de faste kostnader oppnår vi overskudd. Muligheter i investere i bygg til ammeku.

Vi kan også beregne dekningsbidrag per enhet, det forteller noe . Finansiering og Innovasjon Norge. Totalt dekningsbidrag brytes ned til antall enheter.

Produksjonsinntekt er verdien per produksjonsenhet av det som er produsert i en bestemt produksjon. Variable kostnader endrer seg i takt med produksjonsomfanget. Kraftfôr er en typisk variabel kostnad.