Det store hamskiftet i bondesamfunnet

På bygdene opplevde folk endringene i økonomi og levevis som dramatiske. Begrepet hamskifte ble brukt av dikteren Inge Krokann da han skulle beskrive de store endringene som fant sted i det norske bondesamfunnet. På samme måte som dyra skiftet samfunnet ham og fikk et helt nytt utseende.

Til tross for at vi ofte tenker på hamskiftet som store og bråe omveltninger, var det en langvarig prosss og det tok tid før den nådde alle områder. For eksempel kom den moderne tida i jordbruket senere til fjellbygdene enn til flatbygdene rundt .

Det store hamskiftet i bondesamfunnet. Forfatter: Krokann, Inge. Medvirker: Pryser, Tore. Overordnet post: Norbok. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv!

Men han skreiv også faghistoriske arbeid. Han tok lærerskoleeksamen på. Krokann vokste opp på den lille gården Krokom i Oppdal.

LibraryThing is a cataloging and social networking site for booklovers. Logg inn for å se bildet. Industrialisering er betegnelsen på å gå over fra manuelt arbeid til.

Oslo : Det Norske Samlaget. Fra rundt midten av århundret skjedde en betydelig omlegging innen det norske jordbruket. Man la større vekt på husdyrhol det ble tatt i bruk . Wie könnte man das Wort hamskifte übersetzen?

Beschreibend wie hier: i overført betydning: ombytte av ytre form det store h-t i bondesamfunnet. Könnte man Gesellschaftsveränderung verwenden? Med det ville han si at norske bønder hadde skilt seg av med sin gamle hud slik en huggorm i skogen på sommeren, og ikledd seg en ny, sterk og moderne drakt. Oder muss man das mehr . Bønder over hele landet merket hvordan . This particular Det Store Hamskiftet I Bondesamfunnet PDF start with Introduction , Brief Session till the.

Store landskapsendringer fulgte i kjølvannet av utskiftninger og tunutflyttinger, endret byggeskikk og økt antall bruk, blant annet gjennom gårddeling og . Utvandringa – det store oppbrotet. Loven sier at alle utlendinger, og alle aksjeselskaper, måtte ha konsesjon av norske myndigheter til å kjøpe opp naturressurser.

Metafor brukt for å skildre de store økonomiske, sosiale og kulturelle endringsprosessene i det norske bondesamfunnet. Det norske bondesamfunnet begynte å utvikle seg fra ca. Denne perioden kalles for det store hamskiftet.

Norske bønder måtte ha inntekter ved siden av det de tjente på jorda.