Dexter kjøttfe

Liten ku med stor fremtid! Det er tre fargevarianter rasen. Svart er dominerende, men den finnes også i rød og blakk.

I og med at dette er en fjellrase, . Når det gjelder tilvekst så er Charolais, Blonde, Simmental de beste rasene.

Faktisk, når jeg sammenligner tall fra vår Herefordbesetning med Limousine (tall fra testdysdjonen på Staur), så ligger våre dyr fullt på høyde med . Flere resultater fra gardsdrift. Rasen har sitt opphav sørvest i Irlan der den var ei såkalla fattigmannsku som skaffa mjølk og kjøt og blei brukt som arbeidsdyr. Kriterium for kjøttfetillegg. Klassekrav: R- og bedre. Vanlig avtaleinnmelding ( uker).

I Noreg er den bruka som ammekyr ( kjøttfe ), men er godkjent som fleirbruksrase med både mjølk og kjøtt. I forhold til storleik og fôrinntak gir den mykje mjølk og kjøtt ( høg slakteprosent).

Den har ei gjennomsnittsvekt på rundt 3kg og . NRF-dyra har gode fruktbarhetsegenskaper, de kalver lett, de viser tydeligere brunst enn kjøttfe og de har mye melk. Kalvingsvansker far til kalv, Kalvingsvansker far til ku, Dødfødsler far til kalv . Lav seminandel – (men økende). Import av sæd og embryo. Da jobbet Christine som administrerende assistent hos HS:Vagle. Elektro og Audun i Nordsjøen for båreskipet West Navigator.

Han har fremdeles arbeid der, med 2-skift. Rasene som er merket med fet skrift, er de kjøttferasene som Statens landbruksforvaltning har spesifisert skal regnes med ved . I tillegg til fjørfe og egg, har Holte Gård valgt å satse på kjøttfe. Et 70-talls svarte og nokså små storfe gresser rett ved veien når vi kjører inn på gårdstunet.

Disse slaktes i Lillesand hos Jens Eide, før de tar veien til restauranter i Oslo som ferdige stykningsdeler. Påkjent almentilstand tot. Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer.

Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse.

Dexter -fe sendes til Lillesand for slakting. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Gård ligger bare 5km fra Evas Hage, og drives av Alf-Erik Finsrud. Gården ligger idyllisk til, vestvendt og med utsikt over Lierdalen.

På garden i Eid driv Martin småskala med storfekjøt, av den vesle rasen Dexter. Tyskaren har budd i Norge i ein mannsalder og er ein av altfor få bønder som har spesialisert kjøttfe på norske gardar. Vi har skrikande behov for storfekjøt, og då bør det satsast på det, meiner Martin.