Dieselforbruk traktor

Vurderer å bytte traktor om et par år og lurer i den forbindelse om noen har litt peiling ang dieselforbruk på de forskjellige traktorene? Vet at dette varierer mye med sjåfør osv, men kunne være greit å ha en pekepinn. Synes dieselforbruk varierer etter hvem en spør.

Dieselforbruk innlegg 14. Chipping og dieselforbruk ? Flere resultater fra gardsdrift.

Legg merkedebatten til side – dieselforbruket kan med enkle grep reduseres 10- prosent, samme hvilken traktor du kjører. Vi skal i denne artikkelen gå inn på de mest vesentligste punktene og diskutere hvordan vi gjennom kunnskap om disse kan redusere dieselforbruket i praksis. Vedlikeholdsfôr og produksjonsfôr. Selv om traktoren står stille, går det med overraskende mye diesel per time til å dra motor med utstyr, . Traktorprodusenter som har valgt SCR-katalysator for å innfri avgasskravene i Tier 3B forsvarer en høyere pris på traktoren , samt utgifter til Adblue, med at forbruket av diesel skal gå ned. Nøyaktig samme forbruk har de også testet New Hollands T. Les også: Her forsvinner dieselen.

Det er også disse to merkene som kommer best ut av den nye . Ofte må man bruke større traktor , som øker dieselforbruket og faren for jordpakkig ytterligere, sier Seehusen.

Mens kulturplanter stort sett mistrives i pakket jor greier ugraset seg bedre. Planteverntiltakene må dermed økes. Man kan regne jord som pakket når det har mindre enn prosent porevolum. Enkelte bruker også traktorer til hobbybruk, da helst mindre utgaver. De siste åra har også entrepenørfirmaer tatt i bruk store traktorer.

Kombinert med en stor tilhenger er dette et alternativ til lastebil, om du ser bort fra at traktorens dieselforbruk er . ALTERNATIV TEKNOLOGI PÅ. Den har i tillegg lavt forbruk , høy annenhåndsverdi, og en girkasse og et bremsesystem som gjør at den fungerer i entreprenørarbeid. Fendt Efficient Technologi . Det er veldig stor bremsing på selve giret, så det blir ikke så stor slitasje på bremsene som på vanlige traktorer , . HMS-datablader og faglitteratur.

Tilpasset traktorstørrelse og korrekt lufttrykk i dekkene kan redusere dieselforbruket i landbruket betydelig. Dette er både bra for miljøet og for bondens økonomi. Trylleformlene for lavt dieselforbruk. Lær hvordan du reduserer dieselregninga.

En lik traktor med amme type dekk og lufttrykk, vil synke djupere i fuktig jord enn i tørr jord. Videre må jord skyves framover og ut på sidene av dekket, og dette er energikrevende. I praksis blir dette stort dieselforbruk samt deformert jord. Lågt lufttrykk i dekka .

Tonnkm angir hvor mange km ett tonn vare kan flyttes ved bruk . Vet ikke hvor mye ekstra forbruk man bør regne med når man monterer så store dekk, men han syns vel det er verdt det. Pers- Traktor -A-580: Hei Per heter jeg å er innehaver av Arctic trucks taxi A 580. Den siste 1kilometer lange etappen fra den østerrikske grensen og hjem fore- gikk høytidelig i en konvoi av traktorer kjørt av naboer og kollegaer.