Dinskog

Sluttleveranse for Kongsberg og Drammen er oppdatert i dag. Taksten i Romerike er nå lagt ut på DinSkog. Nes kommune i Akershus – ny pålogging!

Registrer deg som bruker ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor. DinSkog er nå også tilgjengelig på mobiltelefon.

Skogplan på web og GIS-tjenester. Viken Skog har utviklet løsningen DinSkog. Dette er en løsning hvor skogeier og skogeiersamvirke får innsyn i en felles database og skaper derfor nye muligheter for effektiv kommunikasjon i virkeskjeden. Denne gir deg tilgang til din skogbruksplan også på nettbrett og mobiltelefon. Den nye applikasjonen skal være tilgjengelig også om du beveger deg i områder uten . Løsningen er styrt med den enkeltes skogeiers brukernavn og passord.

Ingen av dine skogdata er tilgjengelig for andre enn deg selv og din skogbruksleder der du har gitt slik tilgang. En skogbruksplan består .

Slik kan du se detaljert bestandsinformasjon og behandlingsforslag når . Du som äger och driver ett skogsföretag har ett stort ansvar men också en stor frihet. För att skogen ska bli vad du tänkt är det viktigt att du sätter mål. Disse representerer 1millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av.

Kategorier: Dikt på kort, Håp, Om barn Stikkord: barn, far, håp, mor, tante. Vikens digitale sentrallager for skogdata, miljøhensyn og driftsoppdrag. Hvem og hvor mange er på DinSkog.

UPM Partnerskapet utgör äkta samarbete i skogsägandets alla skeden. Om du så vill kan vi ta över skötseln av hela din skogsegendom. Vi tar hand om den som om den vore vår egen. Noen runder i egen skog med jevne mellomrom er helt essensielt for å ha et klart syn på livet og hvor man er på vei. Jeg ser ofte mennesker som er fanget i eller av sitt eget liv.

Som blir styrt av vinden og aldri stopper opp. Ta styringen i ditt liv og book inn tid med din skog regelmessig. Selv om du ikke tror at . Din skog dine muligheter – grunnkurs for skogeiere.

Har opplevd flom flere ganger i de siste årene.

For å legge til rette for en. Senest i vår ble Moelven Trysil rammet av flom da Trysilelva gikk over sine bredder, og nå er det endelig bestemt at det skal bygges. Prisreguleringen for skog er opphevet.

Priskontrollen ved salg av rene skogeiendommer er opphevet med . Ta del av praktiska tips på hur du sköter din skog och läs om intressanta skogsägare och spännande naturreportage. Du får veta mer om SCAs verksamheter, skogsekonomi och mycket mer! Din Skog distribueras till skogsägare med skog i de fyra nordligaste länen. Geodata er et norsk IT-selskap som hjelper bedrifter med å se nye sammenhenger ved hjelp av geografiske informasjonssystemer (GIS).

Vi leverer løsninger og tjenester til mange ulike virksomheter innen privat og offentlig sektor. Allt du behöver är uppkoppling och Bank-id. Det finns möjlighet för dig att få ekonomisk ersättning för skog som får stå kvar istället för att huggas, en möjlighet för dig som vill vara säker på att din skog finns kvar så att kommande generationer får njuta av den och en möjlighet att direkt bidra till att bevara värdefull miljö. Skogsvinge är en tjänst från SCA Skog. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i länet satsar . Aktivt skogbruk og Jenter i skogbruket – Akershus, Oslo og.

Ole T Skolt, Nesten går. Algarheim (langs RV174) og. Gör rätt saker i rätt tid så höjer du det ekonomiska värdet på din skog. BillerudKorsnäs guidar dig till hur du sköter om skogen på bästa sätt.

Röjning, gallring, plantering och slutavverkning är några av de viktigaste aktiviteterna i din skog. Skogen är en förnyelsebar resurs.