Dyr i fjæra

Kjennetegn: Tanglopper er rekeliknende dyr. De fleste lever i saltvann, men representanter finnes både på land og i ferskvann. I saltvann finnes den ofte i store mengder under tang i fjæra. Denne modulen tar for seg tema og aktiviteter som omfatter tang og tare, dyr i fjæra og planktonorganismer.

Oppgaven er å finne flest mulig ulike arter i fjæra som ligger 1m fra Newtonrommet. Vi bruker også stereolupe og mikroskop for å se på planktonorganismer.

Modulen må gjennomføres på dager som passer i . Fjæra kan bestå av større og mindre steiner og vi kan finne strender som består av sand og grus. Noen strender ligger lunt og beskyttet, mens andre strender kan ligge svært ubeskyttet og eksponeres mye mer mot bølger og havstrømmer. Hvordan fjæra ser ut er med på å bestemme hvilke planter og dyr som lever der. Langs kysten er det områder som blir liggende under vann to ganger i døgnet.

Disse områdene kaller vi fjæra. I fjæra lever det mange dyr. Ingen av dem tåler å bli tørre.

Dette er grunnen til at mange av dyra har skall rundt kroppen. Andre dyr lever mellom steiner, eller under tang og tare. Dyrene må kunne holde seg fast så . Livet i fjæra er mangfoldig og yrende. Her lever dyr med hus på ryggen sugd fast i steinene.

Nede i sanden kravler store fjæremark som tilbringer hele livet sitt der. I vannet vrimler det også. Kysten innbyr til store naturopplevelser i det små for alle som er glade i kyst og sjø. Spesielt for barna byr den på . Forslag til aktiviteter og undersøkelser klassen kan gjøre i fjæra.

Jeg kan gå langt ut før tærne plasker i det salte sjøvannet. Der vannet har trukket seg tilbake er det avdekket både alger og dyr som normalt lever under vann. Det slår meg at de må ha det forferdelig der de nå ligger, utsatt for tørke og sterke solstråler. Men utpå formiddagen vil det begynne å flø, og om jeg . Norge er et land av havelskere, vi har alltid hatt en nært forhold til havet både med tanke på mat, transport og rekreasjon.

Sportsfiske og dykking er utbredte former for rekreasjon blant mange nordmenn, men det mange ikke er oppmerksomme på er alle dyrene man kan finne i fjæra. Man trenger verken båt eller .

Carina og Kråka drar på dyrejakt i fjæra. Målet med en ekskursjon til fjæra er å se hvordan de artene som lever der, er tilpasset de spesielle forholdene som er på hvert sted. Du vil også kunne finne representanter for mange forskjellige grupper av både planter, alger og dyr. Dette viser at artsrikdommen og produktiviteten vanligvis er stor i fjæra.

Håv er et godt hjelpemiddel når man skal samle inn dyr blant tang og tare øverst i fjæresonen. Fant et dyr på klassetur i fjæra , men aner ikke hva det er eller hva det heter. Noen som vet hva dette egentlig er og heter?

Mvh frustrert student i kr. Ukjent dyr (Klikk for å se et større bilde) . Det lever generelt flest dyr der det er mest mat, best beskyttelse og mest stabilt miljø for dei som bur der. På beskytta områder er det dei store tangartane, blæretang og grisetang, som huser dyra.

Det er i midtre til nedre del av fjøra. Ti barnehager i Brønnøy kommune deltar i disse dager på et sagn- og fjæreprosjekt, hvor de blir kjent med fjæra og hvilke dyr som livnærer seg der. Ungene skal få kjennskap til sagntradisjoner og få en annen måte å gå inn i fjæra på. Istedenfor det rent biologiske som er i fjæra forteller jeg historier fra .