Dyrevelferd

Dyr har behov som må dekkes for at velferden skal være god. Akkurat som oss har dyr behov for å være i aktivitet, for å kjenne seg fornøyde og holde seg i . Vi kan ta dyr i forvaring, omplassere dem eller avlive om nødvendig. Dyrene har vært mat, arbeidskraft og venner for oss mennesker i tusener av år.

Forholdet til dyr har i noen kulturer vært preget av fellesskapsfølelse og respekt, mens andre har fokusert på dyrenes nytteverdi.

Vi fører tilsyn med alle typer dyrehol med både produksjonsdyr, fisk, sportsdyr og kjæledyr. Vi inspiserer dyrehold med stor risiko for regelbrudd oftere enn andre dyrehold. Vi får bekymringsmeldinger fra publikum. Mattilsynet velger ut hvem vi kontrollerer og hvor ofte.

Erfaringer fra tidligere tilsyn kan også . Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte dyr .

Forskrifter om hold av husdyr ikke lever opp til intensjonene i den nye Lov om dyrevelferd. De aller fleste kyllinger, kalkuner, høner og griser lever i trengsel og stimulifattig miljø. Høye ytelseskrav fører til produksjonssykdommer. Stortingsmelding om dyrevelferd avslører . At et dyr har god velfer innebærer mye mer enn at det er friskt og har god helse.

Naturlig liv – hvorvidt dyret lever i en naturlig biotop, et miljø miljø som er . Det er dessverre ikke automatikk i at det som er bra for landbruket er bra for dyrene. Anton Krag, daglig leder i Dyrevernalliansen og Kaja Ringnes Efskin kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen. Det er mye som påvirker dyrs velfer blant annet miljøet de holdes i, forholdet til mennesker, trygghet, muligheten for å være sammen med . Dyr skal få ivaretatt sine naturlige behov og leve gode liv.

En forutsetning for god dyrevelferd er kunnskap om dyras atfer fysiologiske behov, miljøkrav og helse. Dette vises ikke minst gjennom kroner i støtte til NOAHs pionerarbeid for dyrs rettigheter gjennom år. Vi mener at tilsynsmyndighetene skal prioritere dyrevelferd høyere enn de gjør i dag. I tillegg vil vi prioritere forebyggende arbeid for å bedre dyrevelferden, herunder oppfølging av mennesker som har ansvar for . Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal miste retten til dyrehold.

Norske bønder setter dyrenes velferd høyt.

Norge skal ha et sterkt dyrevern. God dyrevelferd handler om god helse, holdninger og verdisyn. Et dyrehold med omsorg gir norske forbrukere gode og smakfulle råvarer av høy kvalitet. Norsk dyrehelse og dyrevelferd er i verdstoppen.

Dette er viktige fortrinn ved norsk landbruk som vi skal bevare og utvikle for framtida. De Grønne mener dyrevelferd fortjener en langt større plass i den norske politiske debatten. Enkelte former for dyrehol som pelsdyroppdrett,.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Nortura gir råd til medlemmene våre – enten de driver med storfe, svin, fjørfe eller småfe – for å legge alt til rette for best mulig dyrevelferd. Fagrådgiverne våre hjelper med alt fra innredningen i fjøset, luftfuktighet og ventilasjon, til kvaliteten på .