Ei favn ved

Under unionen med Danmark tilsvarte en favn ca. Norge, men den egentlige lengden varierte til ulike tider. Om vi fortsatt hadde brukt favn som lengdemål i Norge ville den i dag ha utgjort 18cm . Vedsekker i følge Norsk standard: liter – x cm.

Hvis det er liter sekk, hvor mange sekker?

Hvordan leveres en favn ved ? Favn brukes også til å måle volum me spesielt ved salg av trevirke som brensel. Favn er oprinnelig et lengdemål: 18cm. Man skiller da mellom meterfavn ( også kalt småfavn , vanlig favn eller bare favn ) og storfavn. Det går meterfavner på en storfavn.

Realfag › Fysikk › Mål og vekt Bufret 5. Hvor mange liter er favn ved. Favn , volumenhet for ved til brensel.

Nå er: favn = m (meter) høy, m bred og vedlengden mRominnholdet av en favn er m hvorav m(cirka ) er fast vedmasse. I en storfavn er vedlengden . Er det bare bjørkeved i sekken eller er det andre tresorter? Har nå kommet over et problem på speider hytta jeg er med å driver.

Til nå har vi hugd ved rundt hytta, stablet og tørket selv. Den siste tiden har antal. Vanlig på bensinstasjoner. Standard vedsekk 60×8 ca. Storsekk for Europall, mløs ved.

Syns det var litt rart at furu var billigere enn løvskog. Så det blir vel bjørk fra annen . Dette spørsmålet handler om skogbruk på hobbybasis, altså, en byboers drøm om en skogteig hvor han kan gå bananas med øks og sag og sanke ved til eget bruk. Si at jeg er denne byboeren, som ønsker å kunne kjøre et sted hvor jeg kan hogge ca en favn ved i året, helst uten å . Ved kappet i 30cm lengder blir litt mer kompakt. For å regne om til favn til andre måleenheter, kan følgende tabell benyttes: . Om noen har holdepunkter for at 2xer riktigere fra gammel tradisjon av, så kom gjerne med dem, skal ikke være påståelig, men som sagt, å stable i to meters høyde er ikke noe jeg ser på som vanlig.

Ei favn var opprinnelig eit lengdemål på fot (Det ein voksen mann kunne favne om).

Hva er riktig prisområde, hvor mange sekker pr favn ? Jeg lever ikke av dette, men i respekt for de som har dette som ei intekt vil jeg ikke dumpe prisene. Vi snakker om favners dyp og om favner bjørkved. Andre måleenheter som brukes rundt salg av ved i dag er liter, 60-litersekker, storsekk og storfavn.

Denne oppgaven tar utgangspunkt i noen av de ulike begrepene og benevningene som benyttes i . Stablet luftig til tørking og ikke helt tett. All bark enten opp (vestlandet) eller ned (østlandet)). Eurostorsekker) = til stk, literssekker. Ved er den nest mest brukte energikilden . Eirik Nordhagen, Skog og landskap, Iselin Myklebust.

Man får kjøpt ved i små og store sekker, fra dagligvarehus og bensinstasjoner, fra byggevarehus eller egne vedutsalg. Noen selger i liter, andre i kilo, noen på pall og andre i den særnorske måleenheten en favn. Det trenger likevel ikke være vanskelig å få den beste .