Eksport fisk

Den beste sjømaten kommer fra Norge. Dette vil Norges sjømatråd at folk i alle verdenshjørner skal tenke – derfor markedsfører Sjømatrådet Norsk Sjømat over hele verden, på vegne av sjømatnæringen. Det er også rekord og en økning . Veiledning til eksportørar, forhandlarar og produsentar av fisk. For å kunne eksportere fisk frå Noreg må du vere registrert hjå Norges sjømatråd.

Når du er registrert som eksportør av fisk, får du eit registreringsnummer som du skal bruke når du deklarerer fisken for Tolletaten.

Informasjonen er ment for eksportører og andre eksterne aktører i sjømatbransjen, men de fleste prinsippene er direkte overførbare til eksport av næringsmidler, animalske . Alle som produserer fisk og fiskevarer for eksport til USA skal være registrert hos amerikanske myndigheter, U. Food and Drug Administration (FDA). Produsenten er selv ansvarlig for å registrere seg hos FDA. I registreringen skal produsenten gå god for implementert HACCP-system på sin bedrift.

Attestene utstedes gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Disse landene kjøper mest fisk av Norge. Her er landene som bidro mest til rekorden.

Oppdrettsfisken står for to tredeler av eksportverdien og passerte for første gang milliarder kroner i fjor.

Men også villfisken bringer større inntekt enn noen gang tidligere. Til tross for at kvotene for torsk, sei, hyse og annen hvitfisk er . Rekordår for norsk sjømatnæring. EKSPORT – REKORD: Laks står for over prosent av sjømaten som eksporteres fra Norge. Laks inneholder mer enn den ukentlige laksestatistikken, fileter og annen tilberedt laks er også med. For dager siden – Kilopris (kr).

Frosen laks , 45 -2 24 . Ved utførsel av fisk og fiskevarer fra det norske fastlandet og territorialfarvannet ( tollområdet) skal det betales eksportavgift. Det samme gjelder om fisken leveres direkte fra fangstfelt som ligger utenfor tollområdet. Vi ble tatt imot med åpne armer, sier Nordøy, som mener det sørkoreanske markedet er sultent på både laks og en rekke andre sjømatprodukter fra Norge.

Youn kom også på besøk til Norge, og sammen med partnere har de etablert selskaper for eksport i Norge og distribusjon og videreforedling i . Forordningen innebærer at all import og landinger av fisk i EU fra tredjeland skal medfølges av et fangstsertifikat etter 1. Gå til Skattlegging og eksport – Sverige ønsket også en del av disse skatteinntektene, men dette ble ikke akseptert. Dette fagområdet i NSL tar for seg eksport – og foredlingsindustrien i Norge, med hovedvekt på oppdrettet fisk. Eksport og Foredling av laks og ørret. NSL arbeider på bred front med rammebetingelsene for denne delen av næringen.

Dette gjelder både ovenfor norske så vel som internasjonale myndigheter.