Elektrisk gjerde sau

Monteringsanvisninger for el – gjerder. I våre monteringsanvisninger finner du alt du trenger for å sette opp midlertidige, flyttbare og permanente el – gjerder til storfé , hest, sau og vilt. Et strømgjerde er satt sammen av en rekke deler. For at det elektriske systemet skal fungere er det viktig at alle deler passer sammn.

I tillegg må man ta valge.

Leveres ferdig montert med stolper laget av PVC med en kraftig stålspiss. Alle tråder er strømførende, unntatt den nederste som ligger i direkte kontakt med . Det nye el – gjerdet Poda lanserte stammet fra New Zealan der det ble spesielt mye brukt på nettopp sau. Poda gjerdet ble fort meget populært i Danmark og fikk stor utbredelse som gjerde til sau og ku.

Hei,vi har akkurat dyrket opp et nytt jorde og har tenkt å gjerde rundt med permanent el. Formålet er å gjerde ute evt. I utgangspunktet har jeg tenkt på tre . Sauegjerde , trenger råd innlegg 11.

Ammekuer og gjerde problematikk innlegg 2. Gjerdepåler i grunn jord innlegg 22. Flere resultater fra gardsdrift. Fritid › Hestesport Bufret Lignende Fritid. Hylleplass: velg varehus Loading.

Kraftfullt el gjerde til storfe, sauer , hester og vilt. Det er viktig å gjera eit godt førearbeid og planlegga gjerdevalet og gjerdelinja grundig før ein set i gang. Kva finst av naturlege stengsel som elvar, hamrar og liknande?

Forsøksringen Hordaland. Permanent elektrisk gjerde med 6-strenger kan stengje hjorten ute frå frukthagen. For å feste lang staur trer ein stolpehammaren ned på stauren og dunkar han ned.

Komponenter til Silva elektrisk gjerde og Livestok elektrisk gjerde i 90cm og 105cm høyde. Tips og råd for permanent elektrisk gjerde med galvanisert ståltråd. Permanent gjerde krever mer solid staur enn et nettinggjerde på samme plass.

God jording er vel så viktig som et sterkt apparat. Til sterkere et apparat er til mer jording trengst. En GPS-klave på beitedyret kan gi lyd og elektrisk støt for at sauen eller kua skal snu ved den usynlige grensa som bonden har satt.

For eksempel tror vi dette gjerdet kan bli nyttig for å gjerde sauer ute fra områder der de er utsatt for alveld eller flåttbårne sjukdommer, som vi også forsker på. Men det kreves mer utprøving . Dette kan stå i flere år uten at du trenger å gjøre noe med det, forteller ledere i Rennebu og Oppdal sau og geit, Jon Kvam og Aud Marie Bøe til Opdalingen. Strømgjerder på batteri eller nettdrift. For lammenettinggjerde fastsettes normkostnad pr løpemeter gjerde til kr 85.

For elektrisk 4-tråders gjerde til sau fastsettes normkostnad pr løpemeter gjerde til kr 35. Frarådes brukt ved fritidsboliger ettersom det krever daglig tilsyn. Det må alltid være strøm på elektrisk gjerde. Ved daglig tilsyn kan elektrisk gjerde være et godt alternativ ettersom det er enkelt å ta opp og ned.

Elektrisk nettinggjerde uten strøm på kan være dødsfeller for sau.