En favn ved liter

Favn brukes også til å måle volum me spesielt ved salg av trevirke som brensel. Man skiller da mellom meterfavn (også kalt småfavn , vanlig favn eller bare favn ) og storfavn. Det går meterfavner på en storfavn. Hvor mange liter er favn ved.

Fellesforum › Anonymforum – Skravle Bufret Lignende 15. Hvis det er liter sekk, hvor mange sekker?

Hjelp: Mål omregnet til liter. Forbruker › Økonomi Bufret Lignende UtenKontroll: favn ved er ca. Storsekk for Europall skal romme kubikkmeter løs ved. Er det bare bjørkeved i sekken eller er det andre tresorter?

L så da er det bare å regne hvor meget dere trenger. Oslo vedsentral følger denne standarden, og leverer ved i 40- liters sekker som er tørr- det vil si under fuktighet. Favn , 40L, 60L, Europall storsekk, Hydropall storsekk, Kubikkmeter.

Vanlig på bensinstasjoner.

Standard vedsekk 60×8 ca. Sekkene skal være merket med mål og innhold. Ved omsettes etter volummål og ikke etter vektmål, fordi vekta varierer alt etter hvor tørr veden er. Begrepet favn brukes fortsatt, selv om de færreste av oss er fortrolige med det.

Som lengdemål var en favn lengden mellom to utstrakte armer, det vil si seks fot. Man får kjøpt ved i små og store sekker, fra dagligvarehus og bensinstasjoner, fra byggevarehus eller egne vedutsalg. Noen selger i liter , andre i kilo, noen på pall og andre i den særnorske måleenheten en favn. Det trenger likevel ikke være vanskelig å få den beste . Volumenheter ved selges i. Et annet sammenligningsproblem er at ved selges i forskjellige kvanta. Det er vanskelig uten videre å sammenligne en favn med en liter sekk.

Til dette trenger vi omregningsfaktorer. De er ikke helt eksakte fordi ved volumet ikke er helt eksakt på det du kjøper. Småsekk liter (Oslo pris), 9Kr. Hentepriser: liters sekk med hardved kr.

Utkjøringspriser: Løsved i liters sekk – osp, or og gran: stk liters sekk kr. Vekt i kg fuktighet av totalvekt.