En favn ved

Vedsekker i følge Norsk standard: liter – x cm. Hvis det er liter sekk, hvor mange sekker? Hvordan leveres en favn ved ? Favn er oprinnelig et lengdemål: 18cm. Favn brukes også til å måle volum me spesielt ved salg av trevirke som brensel.

Man skiller da mellom meterfavn ( også kalt småfavn , vanlig favn eller bare favn ) og storfavn.

Det går meterfavner på en storfavn. Volumet, men ”ikke” energiinnholdet vil minke med om lag for begge treslagene dersom favnen. Hvor mange liter er favn ved.

Har nå kommet over et problem på speider hytta jeg er med å driver. Til nå har vi hugd ved rundt hytta, stablet og tørket selv. Den siste tiden har antal. Er det bare bjørkeved i sekken eller er det andre tresorter?

Vi snakker om favners dyp og om favner bjørkeved. Andre måleenheter som brukes rundt salg av ved i dag er liter, 60-litersekker, storsekk og storfavn.

Denne oppgaven tar utgangspunkt i noen av de ulike begrepene og . Ved kappet i 30cm lengder blir litt mer kompakt. For å regne om til favn til andre måleenheter, kan følgende tabell benyttes: . Syns det var litt rart at furu var billigere enn løvskog. Så det blir vel bjørk fra annen . Favn , volumenhet for ved til brensel.

Nå er: favn = m (meter) høy, m bred og vedlengden mRominnholdet av en favn er m hvorav m(cirka ) er fast vedmasse. I en storfavn er vedlengden . Dette spørsmålet handler om skogbruk på hobbybasis, altså, en byboers drøm om en skogteig hvor han kan gå bananas med øks og sag og sanke ved til eget bruk. Si at jeg er denne byboeren, som ønsker å kunne kjøre et sted hvor jeg kan hogge ca en favn ved i året, helst uten å . Vanlig på bensinstasjoner.

Standard vedsekk 60×8 ca. Storsekk for Europall, mløs ved. Det er store mengder fuktighet som skal ut, og derfor er kort ved lettere å få tørr enn lang. Friskt trevirke inneholder ca. Ifølge Norsk Ved veier en favn rå ved opp mot to tonn.

Etter tørking skal den samme veden veie under ett tonn. Da skal fuktigheten være redusert til ca. UtenKontroll: favn ved er ca.

Stablet luftig til tørking og ikke helt tett. All bark enten opp (vestlandet) eller ned (østlandet)). Eurostorsekker) = til stk, literssekker. Ved er den nest mest brukte energikilden .