En foss

En foss er en del av et vassdrag der vannet renner mer eller mindre i fritt fall. I en foss dannes små vanndråper og bobler som reflekterer lyset slik at vannet ser hvitt ut. Foss , vannfall som dannes der hvor elveløpet går over en mer eller mindre bratt avsats. Vannet kan enten falle fritt eller løpe langs fjellsiden.

Fordeles fallhøyden over en lengre strekning kalles det gjerne fossestryk eller stryk, men det er intet skarpt skille mellom disse begrepene. Fosser kan dannes over et .

I dette vinduet skal du finne tabell mfor oppslagsordet foss. Del av et vassdrag som faller i mer eller mindre fritt fall. Bøyning (regelrett substantiv hankjønn).

Ubestemt, Bestemt, Ubestemt, Bestemt. Hvordan orkestrere en foss. INTERVJU: Hardingtonar er slutt for to måneder siden, men festivalens bestillingsverk skal framføres lørdag. Da skal Terje Isungset gjøre et forsøk på kjøre Steinsdalsfossen i motfase, og dermed få den buldrende lyden fra fossen til å forsvinne.

I tomrommet skal det framføres . Borealis – en festival for.

Bufret Lignende Byen fikk status som kjøpmannsstad og Molde fikk tildelt sitt byvåpen samme dag. Men danskene som laget byvåpenet hadde nok aldri vært i Kristiansund. De lagde en foss med laks i, eller som det het i privilegiebrevet som fulgte med våpenet: hvori forestilles et Vandløp av en høi Klippe, imot hvilket springer laks.

Om en foss og en fossegrim. Landskap med skog, fjell og elv. Pan til elv, stor og bre fossestryk Rjukandefossen i Setesdal. Torleiv BJØRGUM leser sitt eget dikt om fossegrimen, Farkadden.

Den siste fabrikken er lagt ned. En bydel har allerede reist seg fra ruinene. Nå venter flere gamle tomter. Sammen er de Moss, fortellingen om en foss.

Det er ikke lenger lukten som sier . Det krever nerver av stål for å ikke dumme seg ut her. Samspillet mellom parken, en juvel, og fossens fulle kraft, er et scenario intet annet norsk landskap kan presentere. Det temmede Europa mot Norges utemmede vannvulkan! Albumdebuterer: Bandet Foreningen består av (f.v.) Krister Skadsdammen, Unnveig Aas, Tor Ånon Kleivane, Alexander Lindbäck og frontfiguren Roger Græsberg. Foto: Henning Benjaminsen.

Stadig driver de og gir ut plater med tungsinn og skog . En god gammel parole lyder: sammen er vi sterke som en foss.

Buskerud fylkesfotoarkiv – Photographer BERGSUN ÅDALEN. Tøla renner i Neperotdalen på vestsiden av Bårhaugkampen og ned forbi gården Bårhaug til den munner ut i Leira. Planen var å følge den oppover til stupet under Bårhaugkampen, men østsiden var for bratt, og med dagens vannføring var det ikke mulig å krysse Tøla på en noenlunde sikker måte.

Spålselva mellom Spålen og Katnosa er vel to kilometer lang, og med et fall på bare meter flyter den stort sett stille og rolig. Men noen stryk og fosser er det likevel, som denne ovenfor vadestedet på den umerkede stien langs elva. Som bildet viser, er det antydninger til ledeanordninger for tømmeret på . Refleksjon av skog og en foss på speilblankt vann i Sulitijelma. Vi har en foss med en fossealv.

VI HAR EN LITEN FOSS i nærheten av Son, faktisk. Den fosser ikke allti men når den må. Her må den, og se fossealven som jubler over at den må! Hvis dere må vite hvor dette er, så er det bare å gjette i e-posten.

Når dere har gjettet riktig, sier vi ifra.