Ensilering

Målet med ensileringen er å forhindre utviklingen av aerobe bakterier, altså oppnå et anaerobt miljø, og senke pH til et ønsket nivå som er rundt 4. Gresset presses sammen for å få ut lufta, det tilsettes syre for å oppnå riktig pH, og det . Teknologi og industri › Landbruk › Husdyr › Husdyrbruk Bufret Lignende 26. Dette skjer når forholdene ligger til rette for at melkesyrebakterier kan fremme melkesyregjæring. Topp Team Fôring har laget en brosjyre om ensilering av gras og hva som skal til for å få et mest mulig vellykket fôr med hensyn til gjærings- og hyg.

Graset har alltid mjølkesyrebakterier. Mjølkesyrebakterier har evne til å lage mjølkesyre og senke pH. Ensilering er en form for mjølkesyregjæring.

Vis gjæringa går bra blir pH så lav at de skadelige mikroorganismer ikke klarer av å leve. Vi får da en konservering. En forutsetting for at . I et senere avsnitt skal vi se litt på økonomien for en del forskjellige anleggstyper som kan håndtere avfall fra større og mindre fiskebruk.

Når vi skal lage ensilasje må vi ha fisk eller fiskeavfall, syre for konservering og . Felleskjøpet Rogaland Agder har ensileringsmidler som dekker alle behov ved ulike høsteforhold. Kvaliteten på surfôr er avgjørende for et godt økonomisk resultat. Ved riktig bruk av ensileringsmidler sørger man for grovfôr med høy kvalitet ved direkte og fortørka gras. Gassfare ved ensilering av gras. Levende plantemateriale som legges i silo ånder så lenge det er tilgang på luft.

Aerobe bakterier som lever på overflaten av graset vokser på karbohydratene, danner syrer (eddiksyre, smøresyre, melkesyre) og bruker etterhvert opp oksygenet. Selskapet tilhører den tyske ADDCON-gruppen, og har utvikling, produksjon og salg av ensileringsmidler som en av sine viktigste virksomheter. GrasAAT ensileringsmidler produseres på Herøya i Porsgrunn, mens KOFASIL produseres i Tyskland. ADDCON Nordic AS har som mål og alltid kunne tilby . Fôret blir lagringsstabilt om vi klarer å senke pH, stenge ute oksygenet og hindre oppblomstring av uønska mikroorganismer, og konserveringsprosessen kan gjøres både med og uten tilsetning av ensileringsmidler.

Formålet ved tilsetting av ensileringsmiddel i . Ved å tilsette ensileringsmidler vil man i mye større grad ha kontroll på gjæringa. Ensil-midlene med sitt høye innhold av maursyre vil umiddelbart senke pH. Dette gjør at langt mindre sukker omdannes til gjæringsprodukter.

Når dette fôret fortæres av drøvtyggerne vil mikrobene i vomma få mer mat tilgjengelig og vi får en . Vi tilbyr ensileringsmidler som er utviklet for å senke pH, ta vare på sukkerinnholdet og hindre feilgjæring ved ulike høsteforhold. Produktene er utviklet og produsert av Addcon og Helm, verdens største kjemiselskap. I Norge har vi solide tradisjoner for å nytte effektive ensileringsmidler i grashøstinga.

Uten ensileringsmidler ville vi hatt mer feilgjæring (smørsyre – gjæring), mer varmgang i surfôret ved åpning, dårligere fôropptak og større problemer med. Det kan vi prise oss lykkelig over. Om arbeidsgivers ansvar og krav til sikkerhet ved ensilering. Innlegg om ensilering skrevet av Ingunn og Lindås Anitra. Creative Commons license icon.

Tårnsilo for ensilering og lagring av gras (Bilde).