Er mennesket fritt

ER det noen som er mer fri en andre og er det forskjellige former for frihet? Vi mennesker er grunnleggende frie. Når vi blir født er vi som en tom sekk, vi er et lite barn uten mening eller formål.

Det er ingen overordnet, forutbestemt hensikt eller menneskenatur . Motivet for handlingen skal ligge hos den som handler og ikke utenfor han. Determinisme Kasual determinisme er tanken om at fremtidige hendelser er styrt av tidligere og nåtidige begivenheter, kombinert med naturloven.

Mennesket har fri vilje, men valgene kan få . Men hva hvis man tolker dette med utgangspunkt på fri vilje? For meg vil et fritt menneske være et menneske som lever ute i ødelandet uten noen forbindelser til andre personer. Fordi at bare et totalt avskåret menneske vil kunne utelukkende konsentrere seg om seg selv, siden det ikke vil ha noen relasjoner å bry seg om.

Men jeg tror ikke det ville være et godt liv . Det må bevares et rom for frihetens metafysikk, som ytrer seg med patos, det vil si lidenskapelig, lidelsesfullt. Dette er en kommentar til artikkelen ”Fiasko: den konservative bevegelsens fallitt” av professor Claes Ryn som ble publisert 7. Norge i dag er ikke stedet for frihetsretorikk.

Spurven er imidlertid en art vi har bragt inn fra Sentral-Asia. Villsvin vil vi derimot ikke ha noe av – den svartelistes – enda arten vitterlig forekom i Norge for noen tusen år siden. Naturlig til og me altså uten at vi mennesker hadde hatt noe med saken å gjøre. I dag vil vi se den som unaturlig – og den kan fritt skytes . Mange filosofer går mot tanken om at mennesket er helt fritt. Som samfunnsmennesker må vi ta hensyn til hverandre og her brytes friheten mot andre verdier som solidaritet, rettferdighet og miljøvern.

I Det gamle testamente gis de grunnleggende forutsetningene for menneskets frihet allerede i Første Mosebok kap. Guds bilde har det handlingsfrihet og mulighet for fritt å velge det gode eller det onde. Synden ses derfor av Paulus som en byrde som Kristus har brutt me så mennesket har . Tittelen er: Ferdes dag. Men kan det være riktig å holde folk ansvarlige for sine handlinger, dersom deres tanker og handlinger er årsaksprosesser?

Er mennesker ansvarlige? Må det ikke være en sentralstyring med kontroll og evne til å gjøre noe annet i valgøyeblikket? Nei, for ved å holde folk ansvar- lige, kan man påvirke deres handlinger.

Ifølge Sartre er mennesket fullstendig fritt og derfor også fullstendig ansvarlig for sine handlinger. Ved fødselen er mennesket fullstendig uten identitet, ved valg skaper det sin identitet etterhvert som livet skrider . Om vi ser mennesket som ånd eller kropp, fornuft eller følelser, rasjonelt eller irrasjonelt, fritt eller determinert, nyttemaksimerende eller lystsøkende, medfølende eller aggressivt, stimulusresponderende eller drevet av vilje til makt, så synes det ufravikelig at mennesket er et vesen som forholder seg til seg selv. Finnes det et mål for hele menneskeslekten, og i så fall hvilket?

Forelesningene var svært populære, og tiltrakk seg mange tilhørere utenfor de akademiske sirkler. I boken anlegger Kant et pragmatisk perspektiv, det vil her si mennesket betraktet som et fritt , handlende vesen. Det er ytringsfriheten som gjør at jeg kan nyte av dette, og mens jeg tar denne friheten for gitt finnes det mennesker som sitter i fengsel eller som et dømt til døden for å ha ytret seg fritt. Jeg er heldig, og av den . Uten fri vilje kan ingen dømmes for sine handlinger. Vi er styrt av naturlige krefter utenfor vår kontroll, og når vi tror vi handler fritt , er det bare en illusjon – Kanskje menneskets største illusjon noensinne.

I vitenskapens navn, forsøker man å forstå mennesket , og for hver dag som går . George Brockway beskriver ufriheten i grådighet: Ironisk sett er det økonomiske mennesket Homo oeconomicus ikke fritt i psykologisk forstand – men styrt av egen materiell vinning. Det økonomiske liv har ikke god nok beskyttelse mot rovdrift på natur og mennesker. Høyere forbruk, samtidig som det blir mange ere . Det er mye som kan sies om fri vilje og frihet, og dets betydning for menneskers velvære og utvikling. Et menneske som ikke er fritt kan på mange måter heller ikke sies å være ansvarlige for sine handlinger, men like mye vil det heller ikke kunne utvikle seg eller ta vare på seg selv. Denne artikkelen er et . Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til å dyrke og vokte den.

En av Hegels viktigste betingelser for liberalisme – i den grad han kan kalles liberal – er at friheten ikke må miste ankerfeste. En idé som hevder at frihet først og .