Etylmorfinhydroklorid

Systematisk (IUPAC) navn. Lovlig status, Spesiell . I terapeutiske doser anvendes dette som hostemedisin (jf. Cosylan og Solvipect). Men dersom man går ut over angitt dosering, kan dette legemiddelet være rusgivende. Sentraltvirkende antitussiv.

Bør ikke gis til barn under år. Sitat av plohg Vis innlegg. Hvordan blande ut cosylan. Hostesaft med etylmorfin og kodein 100ml? Flere resultater fra freak.

Dette utgjør mest sannsynlig bakgrunnen for at etylmorfin kan gi rusvirkning, særlig ved større doser . Forgiftninger med etylmorfin gir CNS-depresjon og respirasjonsdepresjon. Virkestoff: etylmorfinhydroklorid 7mg, sagradabark 50mg. Etylmorfin omdannes i organismen i varierende grad til morfin. Norska prylar brukar vara lite som svenska men inte riktigt prick på.

Skillnad på morfin sorter. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Bufret etylmorfinhydroklorid , guaifenesin. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Du kan få behov for å lese det igjen. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. MIKSTUR, oppløsning: ml inneh. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING.

Handelsnavn: Solvipect Comp. LegemiddelforMikstur, oppløsning. Pakning: Flaske av plast 1ml.

LEGEMIDLETS NAVN Cosylan mikstur, oppløsning 2. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt . Rekommenderat svenskt namn, etylmorfinhydroklorid (PhEur) ? Narkotika, Ja, förteckning III ? Sök läkemedel som innehåller denna substans . Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista, Nej ? Läkemedel som för närvarande ej tillhandahålls (1). Det är ganska rejlält höga doser morfin i Coccilana Etyfin, ml innehåller, mg etylmorfinhydroklorid. Cocillana-Etyfin, Oral lösning. Som tur är så försvinner det mesta av morfinet i leverpassagen så den verkliga dosen man får i sig blir ungefär mg morfin, därav den hostdämpande effekten.

Magproblem är den vanligaste biverkan . Ser på felleskatalogen at solvipect comp er litt sterkare (og ikkje anbefalt til barn under fem år), då ml inneheld mg etylmorfinhydroklorid , mot mg i cosylan. At Cosylan liksom skal smake mentol er jo rett og slett latterleg. Hadde eg ikkje lest det hadde eg aldri gjetta det i alle fall.

Samtidigt skrev flera andra läkare på samma vårdcentral ut sömnmedel och hostmedicin som innehöll etylmorfinhydroklorid. Ingen av läkarna frågade kvinnan om hon var, eller planerade att bli, gravid – trots att medicinen då kan vara skadlig.