Eu befolkning

Befolkning EU og resten av verden. Her fremkommer det også at en høy andel av asylsøkerne i verden, søker seg til . EU styres av institusjoner som har fått delegert myndighet av medlemslandene, og er både overnasjonal og mellomstatlig i sin utforming. EUs viktigste institusjoner er.

Til tross for at befolkningen har avvist medlemskap har Norge likevel et tett samarbeid med EU.

Samme undersøkelse viste at nærmere definert seg som ikke-troende, nær som muslimer og resten (under ) var fordelt på andre religioner. Den europeiske union ( EU ), et omfattende samarbeide med sitt utspring i . Bufret Oversett denne siden Page 1. EU :s befolkning jämfört med resten av världen. Men folketallet stiger på grunn av innvandring, melder EUs statistiske byrå Eurostat. Land i verden sortert etter Millioner av mennesker: Bangladesh, Russlan Nigeria, Japan.

Lan Siste, Forrige, Høyeste, Laveste.

Det är efter Luxemburg den största ökningen i EU , visar en sammanställning från Eurostat. De fleste seriøse beregningene anslo imidlertid at migrasjonen ville bli moderat. EU er nei-flertallet større enn noensinne. Bare 1prosent er for medlemskap, mens prosent svarer vet ikke på spørsmål om man er for eller imot at Norge blir medlem av EU , skriver Nationen.

I en situasjon hvor de nordiske land som følge av en aldrende befolkning ventes å møte økt knapphet på innenlandsk arbeidskraft, er dette positivt. På lang sikt antar økonomisk . Andelen eldre i befolkningen stiger og fødselstallene er nokså lave i mange land. Det er bra at stadig flere lever stadig lengre. Der er 50millioner indbyggere i EU , der bor på 4. Stadig færre barn og stadig flere eldre preger vår verdensdel.

Om ikke fødselstendensene snur, kan EUs befolkning halveres på år. Utviklingen synes ikke like dyster for Norges del. Arbeidsinnvandrerne fra de øst-europeiske EU -landene bosetter seg i større grad i de mest og de minst sentrale kommunene i landet vårt sammenlignet med den øvrige befolkningen.

De yngste velger sentrale . Men det är stora skillnader mellan olika länder.

Sverige är ett av de länder som beräknas öka mest, medan flera länder i östra EU väntas få en stor folkminskning. I östra Europa minskade antalet invånare. Av EU -landene er bare Tyskland mer folkerikt enn Frankrike, med 1 av EUs befolkning.

Etter Tyskland og Frankrike følger Storbritannia og Italia som de mest folkerike i EU. På ti år har folketallet i .