Eu ministerrådet

Rådet består av regjeringsministre, én fra hvert av EUs medlemslan men hvilken minister som representerer hvert land på et . Medlemmene representerer sine hjemland og ikke unionen. Sammen med parlamentet er rådet EUs lovgivende organ. I sine ulike konstellasjoner møtes det flere ganger i uken.

Konsensus er den mest brukte . EU -landenes utenriks- og fagministere møtes jevnlig i Rådet for den europeiske union.

Les mer om hva Rådet gjør, og hvilke møtekonstellasjoner det består av. EU består av en rekke institusjoner. Institusjonenes rollefordeling har endret seg mange ganger. Her kan du lese om maktfordelingen i EU ! Når et lovforslag om utdanning behandles, er det statens utdanningsministerene som møtes. I EU :s ministerråd samlas ministrar från EU -länderna för att anta lagar och samordna politiken.

EU -institution, hvor ministrene fra EU -landene vedtager love og koordinerer politikker. Fagstoff: EUs hovedkvarter ligger i Brussel i Belgia. I tillegg er deler av EU – byråkratiet lagt til Strasbourg i Frankrike og til Luxembourg.

EU er i seg selv en av verdens største og viktigste institusjoner. Men i tillegg består unionen av fem indre institusjoner, som all virksomhet kretser rundt. EU -Rådet, består af repræsentanter for regeringerne, én repræsentant for hvert medlemsland. Medlemslandene bestemmer selv, hvem der skal give møde i Rådet.

Danmark er repræsenteret ved en minister, evt. Debatt, diskussion och förhandling beskriver arbetet i ministerrådet , som består av ministrar från EU -ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU – kommissionens förslag på nya EU :s lagar.

För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet. Ministerrådet mødes således i forskellige sammensætninger . Innan ett beslut tas i ministerrådet. EU -kommissionen föreslår lagar som ministerrådet och Europaparlamentet sedan beslutar om. EU -domstolen dömer i tvister som uppstår i EU. Mange av beslutningene må den ta i samarbeid med EU -parlamentet.

Europeiska centralbanken håller koll . COg-Skatt En felles CO;-skatt har lenge vært diskutert i EU. Siden den gang har flere forslag til skatt vært. Exempelvis kommerFredrik Reinfeldt från Sverige, François Hollande från Frankrike och David Cameron från Storbritannien.

EUs ministerråd – eller Den europeiske unions råd – er jevnlige møter mellom de ulike fagministrene fra de medlemslandenes regjeringer.