Fafo østforum

Fafo Østforum er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Fafo , Borggata 2B, Oslo Tirsdag 29. Mye av veksten i bemanningsbransjen de siste årene skyldes arbeidsinnvandring.

Regjeringen ønsker begrensninger i form av kvoter. På dette seminaret presenterte statssekretær Morten Bakke .

Presentasjonene kan lastes ned fra Fafo Østforums seminarnettside. Ved slutten av året gjorde vi opp status i Fafo Østforum. Representanter fra Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo, la fram oppdaterte tall og vurderinger. Det er nå deltakere i forumet, med Skatteetaten som den nyeste.

Kunnskapsformidling gjennom nettside og . Du fikk også vite mer om omfanget av innleie, samt innspill fra LO og NHO Service. Klikk her for påmelding.

Kan arbeidsinnvandringen være en drivkraft for økonomisk utjevning eller ser vi tvert imot dypere kløfter. Allmenngjøring av tariffavtaler – status og utfordringer. Påmelding via web innen 14. Arbeidsinnvandrere som drar hjem og kommer tilbake igjen – en vinn-vinn- situasjon?

Seminaret er gratis og . Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Helt nye tall fra en bedriftsundersøkelse i bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant vil presenteres under seminaret. Arrangementet er ikke åpent for registrering.

Hva er bedriftenes behov. Arbeidstakere fra Polen har større belastninger i arbeidsmiljøet og mer ensidige oppgaver. For første gang er østeuropeiske arbeidsinnvandrere med i levekårsundersøkelsen for innvandrere.

Lars Østby fra SSB gir oss innblikk i denne, deretter presenterer Christoffer Berge den årlige oppdateringen på statistikkfronten. Se direktesendingen på Fafo-tv. Den kraftige økningen i innvandringen fra Øst-Europa har gitt et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet.

For å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial . Institutt for privatrett, UiO 15.

Manual: Reglerfor ophold og arbeide i Danmark for statsborgere . Fafo på Twitter betjenes av Fafos informasjonsavdeling og gir informasjon om Fafos forskning, rapporter og arrangementer. Figuren er hentet fra Dølviks innlegg på Fafo Østforum. I tre omganger har Fafo undersøkt bedriftenes forhold til arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. Riga: University of Latvia Van Gyes, G. Industrial relations in the EU Member States . Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge. Kjære alle sammen tusen takk for invitasjonen og muligheten til å komme hit å snakke for dere på denne . Linda Rönnberg, Urban Strandberg, Elin Wihlborg, and Ulrika Winbla 187–206.

Linköping: Linköping University Press. Offentlig innkjøp som regulator.