Fanghekk storfe

Sisu Hest og Husdyr tilbyr dansk kvalitets innredning til ditt fjøs fra Dan Egtved. Fanghekk Fanghekken kan tilpasses alle fjøslengder. Med fanghekk i fjøset får du en enklere hverdag og mer tid til en prat med inseminøren. Praktisk tilrettelegging ved inseminering av storfe. Behandlingsboks og sykebinge.

Vektregistrering er svært nyttig i kjøttproduksjon, både i avlsarbeid og i slaktedyrproduksjon. Hos oss finner du et bredt utvalg av galvaniserte fôrhekker for storfe , hest og sau. Du minsker fôrspill ved å bruke fôrhekk. Vi importerer og selger direkte til kunder, uten fordyrende mellomledd. Daglig leder har selv vært gårdbruker med lang erfaring med dyr i løsdrift.

Vi har fornøyde kunder over hele landet, be gjerne om referanser! Forar med rundball i forhekk med fanghekk og tak. Kjøpte lettgrindar for storfe på 70x3m som eg delar kvea i to med. Grov ned vatn og straum, har frostfritt drikkekar med varme i nippelen, samt varmekabel innvendig i vassleidning, som eg grov ned på 20-6m pluss styrofoam. Resultatet er bra, lunka . Leveres i flere lengder med ulikt antall plasser.

Låsemekanisme ved nedre rør. Vi leverer fangfronter til dyr i alle størrelser fra kalver til store okser. Vi har to ulike modeller av fangfront for dyr med horn: Modell Standard og Modell Robust. Våre fangfronter er robuste. Galvanisert forkorg med tak og fanghekk for storfe uten horn.

To sider kan åpnes, og justerbar høyde. Innvendig ca 9xmeter. FÔRHEKKER FOR STORFÉ Ulike typer til ulike . Strekkmetall i bunn av kasse. Både i innredning og i forhekker. Alle slike hjelpemidler skjuler mange tegn på hvordan et dyr reagerer på frykt.

Helt nødvendig for å få gjort en del arbeidsoperasjoner i storfeholdet på en forsvarlig måte. IKKE STRESS NÅR DU HÅNDTERER STORFE. Venting på melking i fanghekk. Når det er lite plass til et venteareal foran melkestallen, er det i mindre besetninger mulig å la kyrne vente i fanghekken. Seksjonsleder i Tine Rådgiving olav.

Per Gillund veterinær i Geno per. Fôringskassene er forsterket med stk 60xmm firkantrør under . I Norge har vi en del forskrifter for oppstalling av storfe , selv om Angus klarer seg under ekstreme forhold i andre. Forskrift for hold av storfe gir en del retningslinjer med mye fornuft. For eksempel sier §at “ Storfe skal ha forsvarlig tamhetsgraog kalver skal vennes til mennesker fra tidlig alder.

I tillegg sier den at det skal finnes innretninger som gjør det mulig å fiksere dyr ved veterinærbehandling og liknende. Ikke alle kyrne våre har . Tilbud for Norturamedlemmer – fastpris. Søknad til Innovasjon Norge. Tilstreb eteplass til alle dyr!

Fødebinger – store nok og mange nok. Kalvegjemme – kalven er. Alle våre skiller og grinder er teleskopiske.

I Kellfris brede utvalg av fôrhekker og kalveskjul . Markedsføring og produskjon er for tiden trappet ned på grunn av at gårdsdrifta opptar all ledig tid. Nedenfor er et utvalg bilder av ulike innredningsløsninger. Siden vil bli oppgradert og forklarende tekst blir lagt til.