Fangstdagbok

Den papirbaserte fangstdagboken ble . Fangstdagboken skulle føres mens fiskebåten bedrev fangstaktivitet på feltet. Catch elektronisk fangstdagbok på nettbrett, godkjent av. Våre gode gamle arbeidshester eFangst og eFangst Rederisystem feirer år i disse dager.

De kommer nok til å leve i noen år til, men nye krefter er på vei inn. Det nye systemet kaller vi eCatch og består av en app for nettbrett som brukes ombord .

Adgangen til å føre fangstdagbok er derfor opphevet, kun med unntak for fartøy som har dispensasjon fra kravet til elektronisk rapportering. Ved en inkurie ble ikke endringen kunngjort på vanlig måte. Rederimodulen mottar data fra fangsdagboken ombord på fartøyene. Fiskeridirektoratet svarer på faglige spørsmål om skjemaet. JavaScript is disabled for your browser.

Some features of this site may not work without it. Instruks for føring av fangstdagbok. Foto: Jann Flatval, Vestlandsnytt. Nye krav om fangstdagbok og sporing.

Metiz Catchlog As lanserer no elektronisk fangstdagbok i samarbeid med islandske TrackWell Seadata. Sporingsplikta for fiskefartøy blir også utvida til å gjelde fartøy ned til meter. Grensa for elektronisk fangstdagbok vil bli flytta ytterlegare . Elektronisk fangstdagbok.

Norske myndigheter synes ikke å ha sikret en nødvendig aksept for bruk av elektronisk fangstdagbok , hos de land som Norge har fiskeriavtaler med. Det vekker bekymring hos Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt). Usikkerheten er spesielt stor når det gjelder fiske i russisk sone etter 1. Vårt system gir både rederne på land og skipperen om bord lett tilgang til fangsthistorikk. Det sier Hallgeir Frøystadvåg, som er . Formålet er å fange inn svingninger og trender i bestanden i sjøen, for på den måte å få mer kunnskap som kan hjelpe oss ta vare på sjøørreten.

Husk innen utgangen av året å levere dagboka tilbake til din kontakt, eller send den til. Det er ikke tillatt å fiske i EU-sonen dersom fartøyet ikke er i stand til å rapportere elektronisk i henhold til gjeldende forskrift. A, for unnlaten føring av såkalla forenkla fangstdagbok for fangstar tekne 29. Skipperen vedtok eit bøteførelegg på kr.

Brotet hans var med forsett. Førelegget mot reiarlaget blei ikkje vedteke. Lofoten heradsrett reduserte inndragingssummen til . Fremstår i ny drakt, og med ny motor.

Brukergrensesnittet er tilsvarende forrige versjon, men tilrettelagt for nye funksjoner og verktøy for å gjøre hverdagen enklere for brukeren.

Tilbakemeldinger fra brukere av iFisk fangstdagbok er utelukkende positive, og vi . Denne instruks er gitt med hjemmel i §siste ledd i forskrift av 18. Forskriften er fastsatt med hjemmel l §i lov om saltvannsíiske m. Trålere og fartøy som fisker med snurrevad skal i fangstdagboken føre en linje pr. Utdrag fra en fangstdagbok på Svalbard.

I de kommende utgavene av Svalbardposten presenterer vi utdrag fra dagboka hans om livet som ung fangstmann på Edgeøya. Tekst: Per Johnson, tidligere fangstmann.