Favn ved mål

Dette målet tilsvarte også en mannshøyde og blir noen steder også referert til som en islandsk favn. Favnens lengde varierte altså med andre mål på denne tiden. Sekkene skal være merket med mål og innhold. Det bør og opplyses om fuktighetsprosent og pris pr kWh. Jeg kjenner vedprodusenter som bruker litt andre mål på laget, for at det ikke skal bli så høyt.

Lengden på veden har alltid utgangspunkt cm. Poenget er uansett at man skal komme ut med mferdig stablet ved. Hvis det er liter sekk, hvor mange sekker? Er det noen her som vet hvordan man kan regne om mål til liter?

Finner ikke helt ut av det, og trenger å finne ut hvor mange liters sekker det går i ett mål. Forutsetter at veden er . Favn , volumenhet for ved til brensel. Nå er: favn = m (meter) høy, m bred og vedlengden mRominnholdet av en favn er m hvorav m(cirka ) er fast vedmasse. I en storfavn er vedlengden . Favn kalles på tysk Klafter, Lachter eller Faden, engelsk fathom, fransk toise, nederlandsk vaam, svensk famn.

Enheten har variert noe fra land til land og til ulike tider. Ved kappet i 30cm lengder blir litt mer kompakt. For å regne om til favn til andre måleenheter, kan følgende tabell benyttes: . Ta kontakt på forhånd og avtal pr mail eller telefon. Hvor mye er en favn ved?

Selges det så små skogeiendommer? Jeg ønsker å bruke maks 200. Jeg bor i Trondheim, så ønsker helst noe i . Har nå kommet over et problem på speider hytta jeg er med å driver. Til nå har vi hugd ved rundt hytta, stablet og tørket selv.

Den siste tiden har antal. Da de hadde satt seg i den store spisesalen, hvor hertuginnens forfedre så ned på dem fra portrettene på veggene, lot markien blikket vandre rundt bordet for å ta mål av de øvrige gjestene. Der var tyve stykker til sammen, og han gjenkjente mange av mennene som typer han hadde gjort seg umake med å unngå i London, . Det er store mengder fuktighet som skal ut, og derfor er kort ved lettere å få tørr enn lang.

Friskt trevirke inneholder ca. Ifølge Norsk Ved veier en favn rå ved opp mot to tonn. Etter tørking skal den samme veden veie under ett tonn. Da skal fuktigheten være redusert til ca.

Er det slik at favn ved er av ulik mengde, etter hvor man befinner seg i landet? Tror favn ved på mine trakter er det. Favn er en gammel enhet for lengdemål som er blitt benyttet mange steder i verden.

Under unionen med Danmark.