Favn ved vekt

Er det slik at favn ved er av ulik mengde, etter hvor man befinner seg i landet? Korriger meg om det er feil! Tror det er litt forvirring om dette, inkl.

Vedsekker i følge Norsk standard: liter – x cm. Er en favn med bjørkeved jeg mener.

Normalt er det vel ca fukt i disse etter som jeg har hørt. Er også mjeg mener og ikke m2. Prøver å finne ut hvor mye ved jeg får med meg i . Ved fuktighet inneholder all ve uavhengig av treslag, svært nær kWh per kilo virke. Siden treslag har ulik tetthet, og dermed vekt per volum, inneholder de på langt nær like mye energi pr.

I tillegg varierer egenvekten (tettheten) lokalt pr. Til sammenlikning så veier en favn. Ved er trevirke, og stammer fra det norrøne ordet viðr.

Ved er dødt og hardt cellevev i røtter, stammer og grener, og forekommer i trær, busker og lyng. Ved er ofte opphugget, sanket og brukt til brensel. Volum i liter løs kubikkmeter.

Vedfakta Brennverdien på ved handler om vanninnhold og vekt. Prisen på energien du får fra veden er helt avhengig av vanninnholdet. Favn , volumenhet for ved til brensel. Nå er: favn = m (meter) høy, m bred og vedlengden mRominnholdet av en favn er m hvorav m(cirka ) er fast vedmasse. I en storfavn er vedlengden . Favn ved tilsvarer mfast masse uten luft.

Du bør derfor vite vekten på den mengden du kjøper, for det er vekten som avgjør hvor mange kw effekt du får. Ingen andre data enn vekt kan gi deg dette svaret. FUKT INNHOLD – BRENNVERDI KONTRA VEKT. Fuktinnhold og vekten på ved har direkte sammenheng. Men det viktige, altså vekten av kubbene, skal være omtrent det samme som om du hadde centimeter lange kubber.

En favn skal innneholde kbm ved (uten luft), kbm løst (med luft). Vi sekker veden når den er tørr. Vekt ca 8kg tørka ved.

Dvs at innholdet ikke krymper etter sekking. Alen som skulle være Rhinske fot dette systemet ble brukt helt til vi gikk over til metrisk. Centener: 1pund – 4kg. Fot: tommer – 3cm. Lacht: meter (lengdemål for gruvegang).

La verdiene for fuktighet, pris og vekt være faste og øk verdien for virkningsgrad? Hva skjer med prisen pr. Hvorfor tror du det blir sånn? Sjekk ut og prøv å begrunne hvorfor det blir sånn.

Spørsmålene er mange, det er også de ulike vedsortene – som i tillegg har ulik brennverdi. Brennverdi er den energien som er i veden, og den måles i kwh – kilowattimer. Men vedens fuktighet og vekt spiller også inn på brennverdien. I denne undersøkelsen ble volum, vekt , fuktighet og energimengde målt og beregnet på vedsekker pakket i. Et nytt omsetningssystem for fyringsved bør baseres på vekt og måling av fuktighet for å. Hmm, dette var interesting. Det betyr jo at volumet dobles i forhold til massivt virke?

Men en stabel med stokker er jo ikke massiv, det er luft mellom stokkene. Noen som vet hvor mange . Det tas sikte på innføre et nytt omsetningsystem for ved i Norge basert på vekt og fuktighet. Hvis fuktighet øker til , blir prisen pr.

Dette er et resultat av et samarbeid mellom bl. Det er store mengder fuktighet som skal ut, og derfor er kort ved lettere å få tørr enn lang. Friskt trevirke inneholder ca. Ifølge Norsk Ved veier en favn rå ved opp mot to tonn.

Etter tørking skal den samme veden veie under ett tonn. Da skal fuktigheten være redusert til ca.