Fenylefrinhydroklorid

Fenylefrinhydroklorid tilsv. Hver ml injeksjonsvæske, oppløsning, inneholder fenylefrinhydroklorid tilsvarende til mg fenylefrin. Rekommenderat svenskt namn, fenylefrinhydroklorid (PhEur) ? Narkotika, Nej, ej narkotika ? Sök läkemedel som innehåller denna substans .

Substans upptagen på Kommissionens hjälpämneslista, Nej ? De vanligste bivirkningene av fenylefrinhydroklorid inkluderer urolig mage, svimmelhet og hodepine. Noen mennesker kan også oppleve problemer med å sove og nervøsitet. De fleste som tar fenylefrinhydroklorid ikke merke noen bivirkninger, og bivirkningene som er erfarne er normalt mindre. Selv om det er sjelden, noen . KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING.

En ml injektionsvätska innehåller fenylefrinhydroklorid motsvarande mg fenylefrin.

SPØRSMÅLLege har kontaktet farmasøytisk avdeling og ønsker beskrivelse av indikasjoner og dosering av fenylefrin hydroklorid til injeksjon. SVARI Norge er fenylefrin (hydroklorid ). Fabrikk direkte salg av farmasøytiske råvarer. Vær så sikker på å kjøpe. Innehållsansvarig: Annica Ravn- Fischer, Överläkare, Verksamhet Kardiologi (annra9).

Godkänd av: Per Albertsson, Verksamhetschef, Verksamhet Kardiologi (peral2). Denna rutin gäller för: Verksamhet Kardiologi. Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är . Revideringar i denna version. För snabb höjning av blodtrycket i samband med tex operation, regional anestesi, takykardi, myokardischemi, anafylaktisk chock.

JINAN GREAT CHEMICAL INDUSTRY CO. Legg til: Miljøvitenskap og teknologi Parker, Jinan, Shandong-provinsen, Kina. ETIKETT FENYLEFRINHYDROKLORID. Leverantör: INTERKET AB Lev. Minsta beställningsantal: st.

Bipacksedel: Information till användaren.

Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. LÄKEMEDELSFORM Injektionsvätska, lösning. Klar, färglös, isoton lösning.

BEHANDLING AV HYPOTENSION MED FENYLEFRINHYDROKLORID.